Przejdź do treści

Date.prototype - JS

toISOString

Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie ze standardem ISO?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 3.5, Opera 10.50, Chrome)

Date.prototype.toISOString()
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
RangeError - bieżący obiekt nie zawiera poprawnego daty i czasu
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toString, ale zwraca datę i czas formacie zgodnym z Date.parse zawsze w postaci pełnej wersji w strefie czasowej południka zerowego (zapisanej jako Z).

Przykład Date.prototype.toISOString

new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00").toISOString(); // np.: "1410-07-15T11:30:59.000Z"
 
new Date(Infinity).toISOString();                // RangeError
 
Date.prototype.toISOString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toISOString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toISOString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toISOString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toISOString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toISOString.call({});             // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook