Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS 2

display

WARTOŚĆ
inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit
OPIS
Sposób wyświetlania elementu
INICJALIZACJA
inline
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
all

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook