Przejdź do treści

CSS / CSS 2 - Kurs CSS

Wstęp

Poniżej znajdziesz wykaz wszystkich cech (własności) oraz ich wartości według oryginalnej specyfikacji CSS2, opracowanej przez organizację W3C.

Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych elementów opisu:

WARTOŚĆ
Wartości które może przyjąć cecha. Przyjęto tutaj następujące oznaczenia:
 • Słowa kluczowe zostały wpisane bez żadnych dodatkowych znaków (np. center, left-side). Wyraz inherit oznacza, że element przyjmuje wartość cechy, taką samą jak jego rodzic (zasada dziedziczenia).
 • Typy podstawowe zostały ujęte w znaki < oraz >. Są to:W deklaracji wpisujemy tylko konkretną wartość (zależną od typu), już bez znaków < >.
 • Typy które przyjmują takie same wartości jak inne cechy, zostały ujęte w znaki <' oraz '> (np. <'background-color'>). Ich wartości należy szukać pod podaną nazwą.
 • Typy ujęte w znaki < oraz >, które nie zostały wymienione powyżej (np.: <absolute-size>), stanowią specjalne wartości, określone tylko dla danej cechy. Należy ich szukać w opisie danej cechy (po kliknięciu jej nazwy).
 • Znak "|" oddzielający dwie lub więcej wartości oznacza, że dokładnie jedna z nich musi się pojawić w deklaracji stylu, np. dla zestawienia:
  scroll | fixed | inherit
  można podać:
  fixed
 • Znak "||" oddzielający dwie lub więcej wartości oznacza, że jedna lub więcej z nich musi się pojawić w deklaracji stylu w dowolnym porządku, np. dla zestawienia:
  <'background-color'> || <'background-image'> || <'background-repeat'> || <'background-attachment'> || <'background-position'>
  można podać:
  <'background-repeat'> <'background-image'>
 • Nawiasy kwadratowe "[" oraz "]" służą do grupowania, np. wyrażenie:
  a b | c || d e
  jest równoważne:
  [ a b ] | [ c || [ d e ]]
 • Gwiazdka "*" wskazuje, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa może się pojawić zero lub więcej razy.
 • Plus "+" oznacza, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa może się pojawić raz lub więcej.
 • Pytajnik "?" wskazuje, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa jest opcjonalna.
 • Para liczb w nawiasach klamrowych {A,B} oznacza, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa musi się pojawić przynajmniej A razy, natomiast maksymalnie B razy.
OPIS
Tutaj znajdziesz krótki opis znaczenia cechy. Jeżeli szczegółowy opis jest dostępny, można się do niego przenieść klikając odnośnik.
INICJALIZACJA
Wartość domyślna cechy.
ZASTOSOWANIE
Elementy których dotyczy cecha.
DZIEDZICZENIE
Wskazuje, czy wartość jest dziedziczona od przodka.
PROCENTY
Określa czy dana cecha akceptuje wartości procentowe, a jeśli tak, to w jaki sposób są interpretowane.
MEDIA
Grupa mediów, do których cecha się stosuje.

Źródło: Cascading Style Sheets, Level 2

azimuth

WARTOŚĆ
<kąt> | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit
OPIS
Azymut dźwięku przestrzennego
INICJALIZACJA
center
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

background

WARTOŚĆ
[<'background-color'> || <'background-image'> || <'background-repeat'> || <'background-attachment'> || <'background-position'>] | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane tła
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
dla cechy 'background-position'
MEDIA
visual

background-attachment

WARTOŚĆ
scroll | fixed | inherit
OPIS
Zaczepienie tła
INICJALIZACJA
scroll
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

background-color

WARTOŚĆ
<kolor> | transparent | inherit
OPIS
Kolor tła
INICJALIZACJA
transparent
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

background-image

WARTOŚĆ
<adres> | none | inherit
OPIS
Tło obrazkowe
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

background-position

WARTOŚĆ
[ [<procent> | <długość> ]{1,2} | [ [top | center | bottom] || [left | center | right] ] ] | inherit
OPIS
Pozycja tła
INICJALIZACJA
0% 0%
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe i zastępowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do rozmiaru bloku
MEDIA
visual

background-repeat

WARTOŚĆ
repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit
OPIS
Powtarzanie tła
INICJALIZACJA
repeat
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border

WARTOŚĆ
[ <'border-width'> || <'border-style'> || <kolor> ] | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane obramowania
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-top, border-right, border-bottom, border-left

WARTOŚĆ
[ <'border-width'> || <'border-style'> || <kolor> ] | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane górnego/prawego/dolnego/lewego obramowania
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color

WARTOŚĆ
<kolor> | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane koloru górnego/prawego/dolnego/lewego obramowania
INICJALIZACJA
wartość cechy 'color'
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style

WARTOŚĆ
<border-style> | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane stylu górnego/prawego/dolnego/lewego obramowania
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width

WARTOŚĆ
<border-width> | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane szerokości górnego/prawego/dolnego/lewego obramowania
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-collapse

WARTOŚĆ
collapse | separate | inherit
OPIS
Model obramowania tabeli
INICJALIZACJA
collapse
ZASTOSOWANIE
tabele
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-color

WARTOŚĆ
<kolor>{1,4} | transparent | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane koloru obramowania
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-spacing

WARTOŚĆ
<długość> <długość>? | inherit
OPIS
Odstęp między komórkami tabeli
INICJALIZACJA
0
ZASTOSOWANIE
tabele
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-style

WARTOŚĆ
<border-style>{1,4} | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane stylu obramowania
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

border-width

WARTOŚĆ
<border-width>{1,4} | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane szerokości obramowania
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

bottom

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | auto | inherit
OPIS
Odległość od górnej dolnej elementu pozycjonowanego
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy pozycjonowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do wysokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

caption-side

WARTOŚĆ
top | bottom | left | right | inherit
OPIS
Pozycja podpisu tabeli
INICJALIZACJA
top
ZASTOSOWANIE
podpis tabeli
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

clear

WARTOŚĆ
none | left | right | both | inherit
OPIS
Przyleganie do elementu pływającego
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

clip

WARTOŚĆ
<shape> | auto | inherit
OPIS
Obcinanie
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe i zastępowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

color

WARTOŚĆ
<kolor> | inherit
OPIS
Kolor
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

content

WARTOŚĆ
[ <łańcuch znakowy>| <adres> | <counter> | attr(X) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote ]+ | inherit
OPIS
Zawartość (Przed..., Po..., Cudzysłowy, Automatyczna numeracja)
INICJALIZACJA
pusty łańcuch znakowy
ZASTOSOWANIE
pseudoelementy :before i :after
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
all

counter-increment

WARTOŚĆ
[ <identyfikator> <liczba>? ]+ | none | inherit
OPIS
Zwiększa licznik numerowania
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
all

counter-reset

WARTOŚĆ
[ <identyfikator> <liczba>? ]+ | none | inherit
OPIS
Kasuje licznik numerowania
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
all

cue

WARTOŚĆ
[ <'cue-before'> || <'cue-after'> ] | inherit
OPIS
Sygnał wywoławczy przed i po...
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

cue-after

WARTOŚĆ
<adres> | none | inherit
OPIS
Sygnał wywoławczy po...
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

cue-before

WARTOŚĆ
<adres> | none | inherit
OPIS
Sygnał wywoławczy przed...
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

cursor

WARTOŚĆ
[ [<adres> ,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help ] ] | inherit
OPIS
Kształt kursora myszki
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, interactive

direction

WARTOŚĆ
ltr | rtl | inherit
OPIS
Kierunek tekstu
INICJALIZACJA
ltr
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

display

WARTOŚĆ
inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit
OPIS
Sposób wyświetlania elementu
INICJALIZACJA
inline
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
all

elevation

WARTOŚĆ
<kąt> | below | level | above | higher | lower | inherit
OPIS
Podniesienie dźwięku przestrzennego
INICJALIZACJA
level
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

empty-cells

WARTOŚĆ
show | hide | inherit
OPIS
Obramowanie pustych komórek tabeli
INICJALIZACJA
show
ZASTOSOWANIE
komórki tabeli
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

float

WARTOŚĆ
left | right | none | inherit
OPIS
Ustawienie
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz pozycjonowanych
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

font

WARTOŚĆ
[ [ <'font-style'> || <'font-variant'> || <'font-weight'> ]? <'font-size'> [ / <'line-height'> ]? <'font-family'> ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane czcionki
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
dla cechy 'font-size' i 'line-height'
MEDIA
visual

font-family

WARTOŚĆ
[[ <family-name> | <generic-family> ],]* [<family-name> | <generic-family>] | inherit
OPIS
Rodzina czcionek
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

font-size

WARTOŚĆ
<absolute-size> | <relative-size> | <długość> | <procent> | inherit
OPIS
Rozmiar czcionki
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
odnosi się do rozmiaru czcionki rodzica
MEDIA
visual

font-size-adjust

WARTOŚĆ
<liczba> | none | inherit
OPIS
Dopasowanie rozmiaru czcionki
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

font-stretch

WARTOŚĆ
normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | inherit
OPIS
Rozciągnięcie czcionki
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

font-style

WARTOŚĆ
normal | italic | oblique | inherit
OPIS
Styl czcionki
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

font-variant

WARTOŚĆ
normal | small-caps | inherit
OPIS
Wariant czcionki
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

font-weight

WARTOŚĆ
normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit
OPIS
Waga czcionki
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

height

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | auto | inherit
OPIS
Wysokość
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz niezastępowanych elementów inline, kolumn i grup kolumn tabeli
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do bloku obejmującego
MEDIA
visual

left

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | auto | inherit
OPIS
Odległość od lewej krawędzi elementu pozycjonowanego
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy pozycjonowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

letter-spacing

WARTOŚĆ
normal | <długość> | inherit
OPIS
Odstęp między literami
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

line-height

WARTOŚĆ
normal | <liczba> | <długość> | <procent> | inherit
OPIS
Wysokość linii
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
odnosi się do rozmiaru czcionki elementu
MEDIA
visual

list-style

WARTOŚĆ
[ <'list-style-type'> || <'list-style-position'> || <'list-style-image'> ] | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane stylu wykazu
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
elementy wykazu
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

list-style-image

WARTOŚĆ
<adres> | none | inherit
OPIS
Wyróżnik obrazkowy wykazu
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
elementy wykazu
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

list-style-position

WARTOŚĆ
inside | outside | inherit
OPIS
Pozycja wyróżnika wykazu
INICJALIZACJA
outside
ZASTOSOWANIE
elementy wykazu
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

list-style-type

WARTOŚĆ
disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-alpha | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none | inherit
OPIS
Typ stylu wykazu
INICJALIZACJA
disc
ZASTOSOWANIE
elementy wykazu
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

margin

WARTOŚĆ
<margin-width>{1,4} | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane marginesu
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left

WARTOŚĆ
<margin-width> | inherit
OPIS
Szerokość górnego/prawego/dolnego/lewego marginesu
INICJALIZACJA
0
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

marker-offset

WARTOŚĆ
<długość> | auto | inherit
OPIS
Odstęp wyróżnika wykazu
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
wyróżniki wykazu
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

marks

WARTOŚĆ
[ crop || cross ] | none | inherit
OPIS
Znaczniki strony (po wydrukowaniu)
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
kontekst strony
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

max-height

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | none | inherit
OPIS
Maksymalna wysokość
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz niezastępowanych elementów inline i tabel
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do bloku obejmującego
MEDIA
visual

max-width

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | none | inherit
OPIS
Maksymalna szerokość
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz niezastępowanych elementów inline i tabel
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do bloku obejmującego
MEDIA
visual

min-height

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | inherit
OPIS
Minimalna wysokość
INICJALIZACJA
0
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz niezastępowanych elementów inline i tabel
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do bloku obejmującego
MEDIA
visual

min-width

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | inherit
OPIS
Minimalna szerokość
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz niezastępowanych elementów inline i tabel
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do bloku obejmującego
MEDIA
visual

orphans

WARTOŚĆ
<liczba> | inherit
OPIS
Minimalna liczba linii bloku, które muszą znaleźć się na dole strony
INICJALIZACJA
2
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

outline

WARTOŚĆ
[ <'outline-color'> || <'outline-style'> || <'outline-width'> ] | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane obrysu
INICJALIZACJA
zobacz cechy indywidualne
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, interactive

outline-color

WARTOŚĆ
<color> | invert | inherit
OPIS
Kolor obrysu
INICJALIZACJA
inverit
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, interactive

outline-style

WARTOŚĆ
<border-style> | inherit
OPIS
Styl obrysu
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, interactive

outline-width

WARTOŚĆ
<border-width> | inherit
OPIS
Szerokość obrysu
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, interactive

overflow

WARTOŚĆ
visible | hidden | scroll | auto | inherit
OPIS
Kontroluje przepełnienie elementu
INICJALIZACJA
visible
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe i zastępowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

padding

WARTOŚĆ
<padding-width>{1,4} | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane marginesu wewnętrznego
INICJALIZACJA
0
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left

WARTOŚĆ
<padding-width> | inherit
OPIS
Atrybuty mieszane górnego/prawego/dolnego/lewego marginesu wewnętrznego
INICJALIZACJA
0
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

page

WARTOŚĆ
<identyfikator> | auto
OPIS
Nazwa strony
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

page-break-after

WARTOŚĆ
auto | always | avoid | left | right | inherit
OPIS
Przełamanie strony po bloku
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

page-break-before

WARTOŚĆ
auto | always | avoid | left | right | inherit
OPIS
Przełamanie strony przed blokiem
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

page-break-inside

WARTOŚĆ
avoid | auto | inherit
OPIS
Przełamanie strony wewnątrz bloku
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

pause

WARTOŚĆ
[ [<czas> | <procent>]{1,2} ] | inherit
OPIS
Przerwa przed i po wymawianym tekście
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do odwrotności wartości 'speech-rate'
MEDIA
aural

pause-after

WARTOŚĆ
<czas> | <procent> | inherit
OPIS
Przerwa po wymawianym tekście
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do odwrotności wartości 'speech-rate'
MEDIA
aural

pause-before

WARTOŚĆ
<czas> | <procent> | inherit
OPIS
Przerwa przed wymawianym tekstem
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do odwrotności wartości 'speech-rate'
MEDIA
aural

pitch

WARTOŚĆ
<częstotliwość> | x-low | low | medium | high | x-high | inherit
OPIS
Średnia wysokość tonu
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

pitch-range

WARTOŚĆ
<liczba> | inherit
OPIS
Odchylenie częstotliwości od średniej
INICJALIZACJA
50
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

play-during

WARTOŚĆ
<adres> mix? repeat? | auto | none | inherit
OPIS
Tło dźwiękowe podczas wymowy
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

position

WARTOŚĆ
static | relative | absolute | fixed | inherit
OPIS
Pozycja elementu
INICJALIZACJA
static
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

quotes

WARTOŚĆ
[<łańcuch znakowy> <łańcuch znakowy>]+ | none | inherit
OPIS
Określa znaki cudzysłowu
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

richness

WARTOŚĆ
<liczba> | inherit
OPIS
Bogactwo głosu
INICJALIZACJA
50
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural
WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | auto | inherit
OPIS
Odległość od prawej krawędzi elementu pozycjonowanego
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy pozycjonowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

size

WARTOŚĆ
<długość>{1,2} | auto | portrait | landscape | inherit
OPIS
Rozmiar strony
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
kontekst strony
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

speak

WARTOŚĆ
normal | none | spell-out | inherit
OPIS
Parametry mowy
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

speak-header

WARTOŚĆ
once | always | inherit
OPIS
Czytanie na głos nagłówków tabeli
INICJALIZACJA
once
ZASTOSOWANIE
elementy z informacją nagłówkową
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

speak-numeral

WARTOŚĆ
digits | continuous | inherit
OPIS
Wymowa liczebników
INICJALIZACJA
continuous
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

speak-punctuation

WARTOŚĆ
code | none | inherit
OPIS
Wymowa interpunkcji
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

speech-rate

WARTOŚĆ
<liczba> | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit
OPIS
Prędkość wymowy
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

stress

WARTOŚĆ
<liczba> | inherit
OPIS
Akcent
INICJALIZACJA
50
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

table-layout

WARTOŚĆ
auto | fixed | inherit
OPIS
Rozplanowanie tabeli
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
tabele
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

text-align

WARTOŚĆ
left | right | center | justify | <łańcuch znakowy> | inherit
OPIS
Wyrównanie tekstu
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

text-decoration

WARTOŚĆ
none | [ underline || overline || line-through || blink ] | inherit
OPIS
Dekoracja tekstu
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

text-indent

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | inherit
OPIS
Wcięcie tekstu
INICJALIZACJA
0
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

text-shadow

WARTOŚĆ
none | [<kolor> || <długość> <długość> <długość>? ,]* [<kolor> || <długość> <długość> <długość>?] | inherit
OPIS
Cień tekstu
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

text-transform

WARTOŚĆ
capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit
OPIS
Transformacja tekstu
INICJALIZACJA
none
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

top

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | auto | inherit
OPIS
Odległość od górnej krawędzi elementu pozycjonowanego
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy pozycjonowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do wysokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

unicode-bidi

WARTOŚĆ
normal | embed | bidi-override | inherit
OPIS
Algorytm dwukierunkowego tekstu
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

vertical-align

WARTOŚĆ
baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <procent> | <długość> | inherit
OPIS
Pionowe ustawienie
INICJALIZACJA
baseline
ZASTOSOWANIE
elementy inline i komórki tabeli
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do wysokości linii elementu
MEDIA
visual

visibility

WARTOŚĆ
visible | hidden | collapse | inherit
OPIS
Widzialność
INICJALIZACJA
inherit
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

voice-family

WARTOŚĆ
[[<specific-voice> | <generic-voice> ],]* [<specific-voice> | <generic-voice> ] | inherit
OPIS
Nazwa rodziny głosów
INICJALIZACJA
zależy od przeglądarki
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural

volume

WARTOŚĆ
<liczba> | <procent> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit
OPIS
Głośność
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
odnosi się do odziedziczonej wartości
MEDIA
aural

white-space

WARTOŚĆ
normal | pre | nowrap | inherit
OPIS
Kontrola białych znaków
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

widows

WARTOŚĆ
<liczba> | inherit
OPIS
Minimalna liczba linii bloku, które muszą znaleźć się na górze strony
INICJALIZACJA
2
ZASTOSOWANIE
elementy blokowe
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual, paged

width

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | auto | inherit
OPIS
Szerokość
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz niezastępowanych elementów inline, wierszy i grup wierszy tabeli
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual

word-spacing

WARTOŚĆ
normal | <długość> | inherit
OPIS
Odstęp między wyrazami
INICJALIZACJA
normal
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
visual

z-index

WARTOŚĆ
auto | <liczba> | inherit
OPIS
Pozycja w stosie nakładających się elementów
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
elementy pozycjonowane
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
nie
MEDIA
visual
Facebook