Przejdź do treści

HTML / HTML5

Jak wstawić na stronie WWW sekcję z linkami nawigacyjnymi?

<nav>...</nav>

Reprezentuje sekcję strony, która zawiera odnośniki nawigacyjne do innych stron albo do określonych fragmentów na tej samej stronie. Nie wszystkie linki na stronie powinny być umieszczane w tym znaczniku. Został on przewidziany przede wszystkim do oznaczania nim podstawowej nawigacji witryny. Często w stopce serwisu znajdują się linki takie jak: kontakt, regulamin, prawa autorskie. Choć teoretycznie można je objąć znacznikiem NAV, zwykle bardziej właściwy do tego będzie element FOOTER. Raczej niewłaściwym miejscem na element NAV będą linki umieszczone w środku treści tekstowej artykułu.

Znacznik NAV może być niezwykle przydatny dla syntezatorów mowy, używanych przez osoby niewidome. Syntezator może udostępnić możliwość pominięcia linków nawigacyjnych, gdy użytkownik chce się zapoznać tylko z główną treścią dokumentu. Może też od razu udostępnić użytkownikowi główne menu nawigacyjne, bez niepotrzebnego przedzierania się przez mniej istotne treści, które w kodzie źródłowym dokumentu znajdują się przed nim.

Przykład:

Poniżej przedstawiony przykład zawiera dwie sekcje nawigacyjne: pierwsza dla całego serwisu, a druga w obrębie artykułu na stronie.

<nav>
	<ul>
	<li><a href="index.html">Strona główna</a></li>
	<li><a href="contents.html">Spis treści</a></li>
	</ul>
</nav>
<article>
	<h1>Mój artykuł</h1>
	<nav>
		<ul>
		<li><a href="#sec1">Rozdział 1</a></li>
		<li><a href="#sec2">Rozdział 2</a></li>
		</ul>
	</nav>
	<h2 id="sec1">Rozdział 1</h2>
	<p>Treść rozdział 1...</p>
	<h2 id="sec2">Rozdział 2</h2>
	<p>Treść rozdział 2...</p>
</article>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook