Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Negacja :NOT

W jaki sposób zmienić wygląd wszystkich elementów z wyjątkiem podanych?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome)

selektor:not(argument) { cecha: wartość }
Selektorem może być dowolny znacznik [zobacz: Wstawianie stylów].
Argument to jeden z selektorów: typu, uniwersalny, atrybutu, klasy/identyfikatora albo dowolna pseuoklasa (z wyjątkiem samej pseudoklasy negacji).
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy chcemy zmienić kolor całego tekstu na stronie z wyjątkiem np. tabelek. Moglibyśmy to zrobić, przypisując najpierw określony kolor całemu tekstowi, a następnie przywracając kolor domyślny wszystkim tabelom. Łatwiej będzie jednak takie działanie połączyć w pojedynczym selektorze negacji. Jeszcze ciekawsze efekty możemy uzyskać poprzez połączenie negacji z bardziej złożonymi selektorami - np. pokolorować wszystkie wiersze tabeli z wyjątkiem jednego, który podamy za pomocą pseudoklasy podstawionej jako argument negacji.

Selektorów negacji nie wolno zagnieżdżać, tzn. wstawiać jeden jako argument drugiego.

Przykład:

Po wpisaniu w arkuszu stylów:
ul > li:not(:first-child) { font-weight: bold }
otrzymamy wykaz, w którym wszystkie punkty z wyjątkiem pierwszego (pierwsze dziecko) powinny być pogrubione:
  • Punkt 1
  • Punkt 2
  • Punkt 3

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook