Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Korzeń :root

W jaki sposób za pomocą CSS odnieść się do korzenia drzewa dokumentu?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome)

:root { cecha: wartość }
Wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Każdy dokument HTML ma w drzewie dokumentu dokładnie jeden korzeń, tzn. element najbardziej nadrzędny, który nie ma żadnego rodzica, za to zawiera w sobie (bezpośrednio lub poprzez zagnieżdżenie) wszystkie inne elementy dokumentu. W języku HTML korzeniem jest zawsze element HTML, zatem selektor ten jest w tym przypadku raczej mało przydatny, ponieważ ten sam efekt uzyskamy poprzez użycie najprostszego selektora typu:

html { cecha: wartość }

Nie zapominajmy jednak, że CSS nadaje się do stylizowania również dokumentów XML, gdzie nie ma żadnego wymogu co do nazwy elementu-korzenia.

Przykład :root

Po wpisaniu w arkuszu stylów:
:root p { color: red }
a w dowolnym miejscu strony:
<p>To jest akapit</p>
powinniśmy otrzymać tekst koloru czerwonego:

To jest akapit

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook