Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Zogniskowanie :FOCUS

Jak zmienić wygląd pola tekstowego formularza po wybraniu przez użytkownika?

selektor:focus { cecha: wartość }
Selektor wskazuje jakiemu elementowi nadajemy formatowanie (dla selektora uniwersalnego są to wszystkie elementy) [zobacz: Wstawianie stylów].
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Polecenie pozwala nadać określone atrybuty formatowania dla elementu (np. odsyłacza lub pola formularza), który przyjmuje w danej chwili zogniskowanie. Przykładowo dotyczy to odsyłacza, wybranego za pomocą klawisza tabulatora czy pola formularza, w którym znalazł się kursor.

UWAGA! Polecenie nie interpretuje MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Przykład:

textarea:focus { color: white; background-color: black }

Jeśli używasz przeglądarki MSIE 7.0, prawdopodobnie nie zobaczysz żadnego efektu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook