Przejdź do treści

Selektory pseudoklas - CSS

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu CSS. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Jak zmienić wygląd odsyłaczy (odnośników hipertekstowych, hiperłączy, linków)?

Jak wstawić odsyłacz?

Odsyłacz w HTML wstawiamy za pomocą znacznika <a href="...">...</a>, gdzie atrybut href="..." określa adres docelowy. Na przykład: <a href="https://www.example.com">Tekst odsyłacza</a>.

Zobacz więcej...

Jaki kolor ma link?

Domyślnie linki są niebieskie (kolor #0000FF czyli blue), a odwiedzone linki są fioletowe (kolor #800080 czyli purple).

Zobacz więcej...

Jak zmienić kolor odsyłacza HTML?

Aby zmienić kolor odsyłacza w HTML, można użyć atrybutu style="..." lub zdefiniować regułę CSS. Na przykład: <a href="https://www.example.com" style="color: red">Tekst odsyłacza</a> lub w arkuszu stylów CSS: a { color: red; }.

Zobacz więcej...

Jak usunąć podkreślenie hiperłącza CSS?

Aby usunąć podkreślenie hiperłącza za pomocą CSS, można użyć reguły text-decoration: none;. Na przykład: a { text-decoration: none; }.

Zobacz więcej...

Jak zrobić podświetlany link (odsyłacz, odnośnik hipertekstowy, hiperłacze)?

Jak zmienić kolor linku po najechaniu CSS?

Aby zmienić kolor linku po najechaniu myszką, można wykorzystać pseudoklasę :hover w CSS. Na przykład: a:hover { color: green; }. To spowoduje, że kolor linku zmieni się na zielony, gdy użytkownik najedzie na niego myszką.

Zobacz więcej...

Co znaczy :HOVER w CSS?

:hover to pseudoklasa w CSS, która jest aktywowana, gdy użytkownik najedzie na element myszką. Można ją wykorzystać do definiowania stylów dla efektów wizualnych podczas interakcji z elementami, takimi jak zmiana koloru linku po najechaniu.

Zobacz więcej...

W jaki sposób za pomocą CSS odnieść się do korzenia drzewa dokumentu?

Co to jest "root" w CSS?

W CSS termin root odnosi się do głównego elementu struktury dokumentu, czyli do korzenia drzewa dokumentu. Jest to punkt wyjścia dla stylów CSS, które mogą być zastosowane do całej strony.

Zobacz więcej...

Jaki znacznik jest elementem głównym "root" strony HTML?

W HTML elementem głównym, który stanowi korzeń drzewa dokumentu, jest znacznik <html>. To wewnątrz tego znacznika umieszczane są wszystkie inne elementy strony.

Zobacz więcej...

Jak zmienić wygląd parzystych lub nieparzystych wierszy tabeli? Jak pokolorować co trzeci wiersz?

Co drugie dziecko CSS?

Aby wybrać co drugie dziecko dowolnego elementu HTML za pomocą CSS, możemy użyć selektora :nth-child(2n). Na przykład, jeśli mamy listę <ul> z elementami <li>, to selektor ul > li:nth-child(2n) zastosowany do niej wybierze wszystkie elementy <li>, które są na pozycjach parzystych.

Zobacz więcej...

Jaka jest różnica między selektorami :NTH-OF-TYPE i :NTH-CHILD?

Oba te selektory CSS dopasowują elementy znajdujące się na tym samym poziomie drzewa dokumentu. Jednak :nth-of-type(...) wymaga dodatkowo, aby znajdowała się tam przynajmniej podana liczba elementów o takiej samej nazwie (mogą być przedzielone również innymi elementami), natomiast :nth-child(...) wybiera po prostu element o podanej kolejności. Na przykład, jeśli mamy: <p>...</p> <p>...</p> <div>...</div> <p>...</p>, to :nth-of-type(3) wybierze ostatni element <p> (trzeci akapit), a :nth-child(3) dopasuje element <div> (trzecie dziecko).

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook