Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Atrybuty mieszane zaokrąglenia {BORDER-RADIUS}

Jak ustawić zaokrąglenia dla wszystkich narożników jednocześnie?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 9, Firefox 4, Opera, Chrome)

selektor { border-radius: wartości atrybutów }
Selektorem może być dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości zaokrąglenia rozdzielone spacjami (w kolejności: górne-lewe, górne-prawe, dolne-prawe, dolne-lewe).

Polecenie pozwala ustalić kilka wartości promieni zaokrąglenia jednocześnie. Możliwe jest przy tym podanie:

  • zaokrąglenie symetryczne - promień pionowy będzie taki sam jak poziomy (np.: "5px 10px 15px 20px")
  • zaokrąglenie niesymetryczne - pionowe promienie zaokrąglenia można podawać po znaku ukośnika (np.: "5px 10px 15px 20px / 20px 15px 10px 5px")

Pominięcie wybranych wartości (zarówno w przypadku pierwszego jak i drugiego sposobu) spowoduje, że przyjmą one wartości takie jak narożnik leżący po drugiej stronie przekątnej elementu.

Przykład:

border-radius: 5px 10px 15px 20px

border-radius: 10px 20px / 20px 10px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook