Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

BUTTON

Tworzy przycisk. Używany najczęściej w formularzach (FORM).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Deklaruje typ przycisku:
  • button - zwykły przycisk
  • reset - wyczyszczenie danych
  • submit - wysłanie danych (domyślnie)
VALUE="wartość"
Przypisuje wartość inicjalizującą
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

★★★☆☆ 3/5 (4)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook