Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

HTML

Główny (nadrzędny) element dokumentu. Zawiera wewnątrz wszystkie inne znaczniki.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
VERSION="wersja"
Wersja DTD (niezalecene - należy używać deklaracji typu dokumentu, np.: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> )

Znacznik otwierający: opcjonalny
Znacznik zamykający: opcjonalny

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook