Przejdź do treści

HTML / HTML5

Data i czas <TIME>

W jaki sposób poprawnie oznaczać datę i czas w dokumentach HTML5?

<time>data/czas</time>
<time datetime="data/czas">...</time>
"data/czas" są zapisane w formacie zdefiniowanym standardem ISO8601.

Na stronach internetowych bardzo często spotyka się różnorodne daty czy oznaczenia czasu: publikacja artykułu, wysłanie komentarza, zaplanowane wydarzenia i ich godzinowy rozkład dnia. Takie dane mogłyby zostać wykorzystane np. do automatycznego tworzenia kalendarzy. Problem w tym, że zwykle są one podane w postaci czytelnej dla użytkowników, a nie dla maszyn. Trudno się spodziewać, że automat będzie w stanie poprawnie zinterpretować tekstową nazwę miesiąca w każdym języku mówionym świata. Poza tym w różnych krajach istnieją odmienne konwencje zapisu kolejności poszczególnych części daty (może to być najpierw dzień, a na końcu rok lub na odwrót), a także separatorów poszczególnych członów daty.

Aby przekazać wszelkim automatom, że wybrany tekst na stronie jest datą lub/i czasem, wystarczy oznaczyć go za pomocą znacznika TIME. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku prostego oznaczenia <time>...</time> zawartość znacznika musi być zapisana w standardowym formacie, bo inaczej nie będzie mogła być poprawnie zinterpretowana. Natomiast jeżeli chcemy użytkownikom prezentować datę w przyjazny dla nich sposób (np. z tekstową nazwą miesiąca), to tę samą datę ale już w formacie ustandaryzowanym należy podać w atrybucie datetime="...".

Przykład:

<time datetime="1980-01-01 09:00">1 stycznia 1980, godz. 9.00</time>

Format daty i czasu

miesiąc
2011-11
data
2011-11-12
11-12 (każdy 12 listopada)
czas
14:54
14:54:39
14:54:39.92922
data i czas lokalny
2011-11-12T14:54
2011-11-12T14:54:39
2011-11-12T14:54:39.92922
2011-11-12 14:54
2011-11-12 14:54:39
2011-11-12 14:54:39.92922
strefa czasowa
Z, +0000, +00:00 (czas UTC)
+0100, +01:00 (czas zimowy w Polsce)
+0200, +02:00 (czas letni w Polsce)
-0800, -08:00
data i czas ze strefą czasową
2011-11-12T14:54Z
2011-11-12T14:54:39Z
2011-11-12T14:54:39.92922Z
2011-11-12T14:54+0000
2011-11-12T14:54:39+0000
2011-11-12T14:54:39.92922+0000
2011-11-12T14:54+00:00
2011-11-12T14:54:39+00:00
2011-11-12T14:54:39.92922+00:00
2011-11-12T06:54-0800
2011-11-12T06:54:39-0800
2011-11-12T06:54:39.92922-0800
2011-11-12T06:54-08:00
2011-11-12T06:54:39-08:00
2011-11-12T06:54:39.92922-08:00
2011-11-12 14:54Z
2011-11-12 14:54:39Z
2011-11-12 14:54:39.92922Z
2011-11-12 14:54+0000
2011-11-12 14:54:39+0000
2011-11-12 14:54:39.92922+0000
2011-11-12 14:54+00:00
2011-11-12 14:54:39+00:00
2011-11-12 14:54:39.92922+00:00
2011-11-12 06:54-0800
2011-11-12 06:54:39-0800
2011-11-12 06:54:39.92922-0800
2011-11-12 06:54-08:00
2011-11-12 06:54:39-08:00
2011-11-12 06:54:39.92922-08:00
tydzień
2011-W46 (46-ty tydzień 2011 roku)
rok
2011
czas trwania
PT4H18M3S (4 godziny 18 minut 3 sekundy)
4h 18m 3s

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook