Przejdź do treści

HTML / HTML5

Artykuł <ARTICLE>

Jak wstawić artykuł do dokumentu HTML5?

<article>...</article>

Artykuł reprezentuje samodzielną część dokumentu lub aplikacji, która potencjalnie mogłaby być opublikowana niezależnie od pozostałej treści na stronie (np. w kanale RSS). Może to być np.: wiadomość wysłana na forum dyskusyjnym, wpis na blogu, komentarz użytkownika pod artykułem, interaktywny widget. W pojedynczym dokumencie może być więcej niż jeden element ARTICLE. Znaczniki te można również zagnieżdżać (umieszczać jeden w drugim). W takim przypadku oznacza to, że tematyka treści elementów podrzędnych (wewnętrznych) jest w istotny sposób powiązana z treścią, którą obejmuje znacznik nadrzędny (zewnętrzny). Na przykład nadrzędnym artykułem może być wpis na blogu, a podrzędnymi - komentarze użytkowników.

Artykuł może również zawierać wewnętrzne sekcje i tak jak one powinien mieć na początku określony nagłówek (zobacz również: "Sekcje / Nagłówki sekcji" w rozdziale "Nowe elementy HTML5"). Jeśli nie jesteśmy pewni, czy na stronie powinniśmy wstawić znacznik ARTICLE czy SECTION, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta część treści nie utraci swojego pierwotnego sensu, jeśli wyrwiemy ją z kontekstu pozostałego tekstu na stronie oraz czy samodzielnie byłaby wystarczająco wartościowa dla czytelnika. Jeżeli tak, to raczej powinniśmy wykorzystać znacznik ARTICLE. Na użycie tego elementu może wskazywać również sytuacja, kiedy objętą nim część dokumentu moglibyśmy swobodnie opublikować w swoim kanale RSS (nawet jeśli formalnie tego nie robimy).

Element ARTICLE nie nadaje się do oznaczania informacji o autorstwie artykułu. Takie dane powinny być objęte znacznikiem ADDRESS (o ile zawierają informacje kontaktowe) i najczęściej wstawione w stopce artykułu (element FOOTER).

Przykład:

Najlepszym sposobem oznaczenia w HTML5 wpisu na blogu wraz z komentarzami użytkowników, mogłoby być:

<article>
	<h1>Mój pierwszy wpis na blogu</h1>
	<p>Stało się. Postanowiłem założyć własnego bloga. Nie wiem, czy będę miał czas, aby regularnie go aktualizować, ale zrobię co w mojej mocy.</p>
	<section>
		<h2>Komentarze</h2>
		<article>
			<p>Życzę powodzenia.</p>
		</article>
		<article>
			<p>Nareszcie. Bardzo się cieszę.</p>
		</article>
	</section>
</article>

Wpis na blogu jak najbardziej mógłby być opublikowany w kanale RSS serwisu. Dlatego został oznaczony elementem ARTICLE. Również każdy pojedynczy komentarz użytkowników, dodany pod tym postem, nadaje się do kanału RSS (być może innego niż sam artykuł).
Natomiast cała lista komentarzy nie pasuje do ewentualnego kanału RSS, ponieważ taki kanał sam stanowi już listę. Z drugiej strony widzimy, że grupuje ona na stronie ewidentnie powiązane ze sobą tematycznie elementy - komentarze do tego samego wpisu na blogu. Dlatego właśnie została ona oznaczona znacznikiem SECTION, a nie ARTICLE ani tym bardziej DIV.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook