Przejdź do treści

HTML5 - HTML

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego HTML. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

Jak podzielić tematycznie obszerniejsze fragmenty dokumentu HTML5?

<section>...</section>

Zobacz więcej...

Jak wstawić artykuł do dokumentu HTML5?

<article>...</article>

Zobacz więcej...

W jaki sposób w HTML5 powinno się wstawiać elementy, powiązane tematycznie z artykułem na stronie?

<aside>...</aside>

Zobacz więcej...

W jaki sposób poprawnie wstawić do dokumentu podtytuł?

<hgroup>
	<h1>tytuł</h1>
	<p>podtytuł</p>
</hgroup>
<hgroup>
	<h2>tytuł</h2>
	<p>podtytuł</p>
</hgroup>
<hgroup>
	<h3>tytuł</h3>
	<p>podtytuł</p>
</hgroup>
<hgroup>
	<h4>tytuł</h4>
	<p>podtytuł</p>
</hgroup>
<hgroup>
	<h5>tytuł</h5>
	<p>podtytuł</p>
</hgroup>
<hgroup>
	<h6>tytuł</h6>
	<p>podtytuł</p>
</hgroup>

Zobacz więcej...

Jak powinno się wstawiać wprowadzenie w dokumentach HTML5?

<header>...</header>

Zobacz więcej...

W jaki sposób oznaczyć stopkę w dokumentach HTML5?

<footer>...</footer>

Zobacz więcej...

Jak wstawić na stronie WWW sekcję z linkami nawigacyjnymi?

<nav>...</nav>

Zobacz więcej...

W jaki sposób oznaczyć w HTML5: ilustrację, diagram, zdjęcie, kod źródłowy, rysunek, rycinę, wykres, załącznik?

<figure>...</figure>
<figure>
	<figcaption>...</figcaption>
</figure>

Zobacz więcej...

W jaki sposób wskazać główną zawartość strony WWW?

<main>...</main>

Zobacz więcej...

Jak zaznaczyć lub uwydatnić część tekstu?

<mark>...</mark>

Zobacz więcej...

W jaki sposób poprawnie oznaczać datę i czas w dokumentach HTML5?

<time>data/czas</time>
<time datetime="data/czas">...</time>

Zobacz więcej...

Jak umożliwić przeglądarce przełamanie długiej linii do następnego wiersza?

<wbr>

Zobacz więcej...

W jaki sposób dodać autouzupełnianie pola formularza?

<input list="identyfikator">
<datalist id="identyfikator">
	<option value="wartość1">
	<option value="wartość2">
	...
</datalist>

Zobacz więcej...

Jak wstawić na stronie WWW pasek postępu?

<progress>alternatywa</progress>
<progress value="współczynnik">alternatywa</progress>
<progress value="wartość" max="maksimum">alternatywa</progress>

Zobacz więcej...

Jak wstawić na stronie WWW pasek głosowania w ankiecie?

<meter value="współczynnik">alternatywa</meter>
<meter value="wartość" min="minimum" max="maksimum">alternatywa</meter>
<meter value="współczynnik" low="niski" high="wysoki">alternatywa</meter>
<meter value="wartość" min="minimum" max="maksimum" low="niska" high="wysoka">alternatywa</meter>
<meter value="współczynnik" low="niski" high="wysoki" optimum="optymalny">alternatywa</meter>
<meter value="wartość" min="minimum" max="maksimum" low="niska" high="wysoka" optimum="optymalna">alternatywa</meter>

Zobacz więcej...

Co zrobić, aby wstawić na stronę panel, otwierany po kliknięciu myszką?

<details>
	<summary>nagłówek</summary>
	...
</details>
<details open>
	<summary>nagłówek</summary>
	...
</details>

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić na stronie internetowej obrazek (grafikę, zdjęcie, fotografię, ilustrację), który automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu?

<picture>
	<source srcset="lokalizacja pliku w formacie 1" type="format 1">
	<source srcset="lokalizacja pliku w formacie 2" type="format 2">
	(...)
	<img src="lokalizacja pliku w formacie podstawowym" alt="Tekst alternatywny">
</picture>
<picture>
	<source srcset="lokalizacja pliku 1" media="zapytanie mediów 1">
	<source srcset="lokalizacja pliku 2" media="zapytanie mediów 2">
	(...)
	<img src="lokalizacja pliku podstawowego" alt="Tekst alternatywny">
</picture>

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić odtwarzacz filmów wideo lub muzyki audio na stronie internetowej?

<video src="lokalizacja pliku">Treść alternatywna</video>
<audio src="lokalizacja pliku">Treść alternatywna</audio>
<video>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 1" type='format 1'>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 2" type='format 2'>
	(...)
	Treść alternatywna
</video>
<audio>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 1" type='format 1'>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 2" type='format 2'>
	(...)
	Treść alternatywna
</audio>

Zobacz więcej...

Jak dodać napisy (ścieżkę tekstową) do filmu wideo?

<video>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 1" type='format 1'>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 2" type='format 2'>
	(...)
	<track src="napisy.vtt" default>
	(...)
	Treść alternatywna
</video>

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook