Przejdź do treści

HTML5 - HTML

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu HTML. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Co to jest język HTML5?

Czym jest HTML5?

Jest to piąta, najnowsza wersja specyfikacji języka HTML. W stosunku do poprzedniej wprowadza szereg nowych elementów i atrybutów zwiększających interaktywność, multimedialność i semantyczność dokumentów. HTML to skrót od Hypertext Markup Language - czyli Hipertekstowy Język Oznaczania. Jest to język komputerowy służący do tworzenia stron internetowych. Dokument HTML jest plikiem tekstowym, w którym wpisujemy wszystkie polecenia dotyczące formatowania tekstu, wstawiania grafiki i inne.

Zobacz więcej...

Jak sprawdzić czy przeglądarka obsługuje HTML5?

Przejdź na stronę pt. Czy mogę używać..., a następnie w sekcji HTML5 zobacz, które przeglądarki poprawnie wspierają różne elementy tego języka.

Zobacz więcej...

Jaką mam wersję Chrome?

Przeglądarka Google Chrome aktualizuje się automatycznie. Zatem prawdopodobnie masz zainstalowaną najnowszą jej wersję. Aby to sprawdzić, otwórz menu: Pomoc / Google Chrome - informacje.

Zobacz więcej...

Czy przejście z języka (X)HTML do (X)HTML5 wymaga przepisania wszystkich stron od nowa?

Czym jest XHTML?

XHTML to skrót od Extensible Hypertext Markup Language - czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Jest to język komputerowy służący do tworzenia stron internetowych. Dokument XHTML jest plikiem tekstowym, w którym wpisujemy wszystkie polecenia dotyczące formatowania tekstu, wstawiania grafiki i inne.

Zobacz więcej...

Czym się różni XHTML od HTML?

Dokumenty XHTML mogą zawierać dokładnie takie same elementy co HTML, ale dodatkowo ich sposób zapisu musi być zgodny ze składnią XML (ang. Extensible Markup Language - czyli Rozszerzalny Język Oznaczania). XML to bardziej uniwersalny język oznaczania tekstu, w którym możemy tworzyć nowe znaczniki. Przy jego użyciu można zbudować dowolny dokument, a nie tylko stronę internetową, nadając mu wewnętrzną strukturę - tzn. umieszczać wybrane fragmenty tekstu w znacznikach, które mogą być następnie ułożone jeden wewnątrz drugiego, tak aby stanowiły logiczne połączenie. Przykładem struktury w języku HTML mogą być ramy dokumentu, składające się z nagłówka <head>...</head> i właściwego ciała dokumentu <body>...</body>, a wszystko to umieszczone wewnątrz znacznika <html>...</html>.

Zobacz więcej...

Jak wygląda typowy dokument (X)HTML5?

Jak pisać w HTML5?

Do tworzenia dokumentów HTML5 możesz użyć dowolnego edytora HTML.

Zobacz więcej...

Jak zastosować język HTML5?

Aby mieć pewność, że przeglądarka internetowa zinterpretuje dokument jako HTML5, umieść w nim w pierwszej linijce następujący tekst: <!doctype html>.

Zobacz więcej...

Jak włączyć HTML5?

Nie ma potrzeby zmieniać żadnych ustawień przeglądarki internetowej, aby włączyć obsługę języka HTML5. Jeżeli Twoja przeglądarka wspiera ten język, sama zorientuje się, że wyświetlany dokument został napisany w standardzie HTML5.

Zobacz więcej...

Jakie nowe elementy (znaczniki) znajdują się w HTML5?

Co pojawiło się nowego w HTML5?

Jedną z nowości w języku HTML5 było wprowadzenie zupełnie nowych znaczników mających na celu zwiększenie interaktywności, multimedialności i semantyczności dokumentów.

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Jakie są znaczniki sekcji?

W języku HTML5 wyróżniamy następujące elementy tworzące nowe sekcje w dokumencie: ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION.

Zobacz więcej...

Jak podzielić tematycznie obszerniejsze fragmenty dokumentu HTML5?

Jak zrobić sekcję w HTML?

Sekcja dokumentu to tematyczna grupa treści, zwykle zawierająca nagłówek. Aby wstawić najprostszą sekcję w pliku HTML5, wystarczy objąć jej zawartość znacznikiem <section>...</section>.

Zobacz więcej...

Kiedy DIV a kiedy SECTION?

Znacznika DIV używamy, kiedy chcemy zmienić wygląd treści lub elementów, które się wewnątrz niego znajdują. Jego zawartość nie musi być w żaden sposób wewnętrznie powiązana ze sobą tematycznie. Natomiast element SECTION tworzy nową sekcję w dokumencie, czyli odrębny tematycznie rozdział na stronie. Stosuj go zawsze, kiedy chcesz przekazać dodatkowe znaczenie semantyczne do objętej nim zawartości.

Zobacz więcej...

Jak nazwać sekcje w HTML?

Aby zatytułować sekcję, należy zaraz na jej początku wstawić dowolny znacznik tytułu nagłówkowego: H1, H2, H3, H4, H5 lub H6.

Zobacz więcej...

Czy DIV to znacznik sekcji?

Nie, element DIV nie jest sekcją. W języku HTML5 jedynymi znacznikami, które tworzą nową sekcję, są: ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION.

Zobacz więcej...

Jak wstawić artykuł do dokumentu HTML5?

Co to jest ARTICLE w HTML?

Jest to znacznik tworzący wewnętrznie kompletną sekcję w dokumencie HTML5, która mimo że jest mocno powiązana z pozostałą zawartością strony, to w innym kontekście mogłaby funkcjonować również niezależnie.

Zobacz więcej...

Kiedy ARTICLE a kiedy SECTION?

Oba te znaczniki tworzą nową sekcję w dokumencie, po usunięciu której treść utraciłaby wewnętrzną spójność lub sens. Jednak w przypadku ARTICLE zawartość nim objęta ma bardziej samodzielny charakter, tzn. potencjalnie mogłaby być opublikowana niezależnie od pozostałej treści na stronie. Jest to więc element nadający bardziej szczegółowe znacznie swojej zawartości. Natomiast jeśli wybierzemy jakiś wewnętrznie powiązany tematycznie fragment strony, który samodzielnie utraciłby sens albo byłyby niewystarczająco wartościowy dla czytelnika, to lepiej objąć go znacznikiem SECTION.

Zobacz więcej...

W jaki sposób w HTML5 powinno się wstawiać elementy, powiązane tematycznie z artykułem na stronie?

Co robi ASIDE w HTML?

Element ASIDE oznacza sekcję na stronie, która jest tylko nieznacznie powiązana tematycznie z resztą treści w dokumencie HTML5. Na przykład mogą to być bannery reklamowe albo wtrącone cytaty, do których nie na żadnego bezpośrednio odniesienia w pozostałej części artykułu ani one nie odnoszą się również wprost do tego artykułu, a zostały w tym miejscu zamieszczone tylko dlatego, że w sposób ogólny pasują do kontekstu treści na stronie.

Zobacz więcej...

Kiedy ASIDE a kiedy ARTICLE?

Oba te znaczniki tworzą nową sekcję w dokumencie, która w innym kontekście mogłaby funkcjonować niezależnie. Stosuj element ASIDE do oznaczania wszelkich elementów pobocznych, które można by było swobodnie usunąć z dokumentu bez żadnej utraty jego wewnętrznej spójności. Natomiast jeśli usunięcie samodzielnej sekcji spowodowałoby, że pozostała treść na stronie utraciłaby sens, właściwym wyborem będzie element ARTICLE.

Zobacz więcej...

Jak powinno się wstawiać wprowadzenie w dokumentach HTML5?

Jak zrobić nagłówek w stronie HTML?

Często na początku artykułów na stronach internetowych można zaobserwować specjalnie wyróżniony fragment będący streszczeniem albo krótkim wprowadzeniem do właściwej treści. Taki nagłówek artykułu powinno się umieszczać wewnątrz znacznika <header>...</header>.

Zobacz więcej...

Czy HEADER to znacznik sekcji?

Chociaż element ten często wstawia się na początku sekcji, nie jest to konieczne i sam w sobie nie jest on sekcją. W języku HTML5 jedynymi znacznikami, które tworzą nową sekcję, są: ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION.

Zobacz więcej...

W jaki sposób oznaczyć stopkę w dokumentach HTML5?

Co robi FOOTER w HTML?

Jest to znacznik, który stanowi stopkę sekcji albo stopkę całej strony - jeśli nie został umieszczony wewnątrz żadnej sekcji. Mogą się w niej znajdować np. informacje o autorze artykułu bądź całej strony, prawach autorskich albo linki do źródeł użytych w treści artykułu.

Zobacz więcej...

Czy FOOTER to znacznik sekcji?

Element ten może stanowić stopkę sekcji, ale sam w sobie nie jest sekcją. W języku HTML5 jedynymi znacznikami, które tworzą nową sekcję, są: ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION.

Zobacz więcej...

W jaki sposób oznaczyć w HTML5: ilustrację, diagram, zdjęcie, kod źródłowy, rysunek, rycinę, wykres, załącznik?

Co oznacza FIGURE w HTML?

Jest to element służący do wstawiania ilustracji, diagramów i innych tego typu załączników do dokumentów HTML5.

Zobacz więcej...

Co to jest FIGCAPTION?

Jest to element służący do wstawiania podpisów ilustracji bądź diagramów i innych tego typu załączników w dokumentach HTML5.

Zobacz więcej...

Jak dodać opis do zdjęcia HTML?

Najlepszym sposobem dodania krótkiego opisu pod zdjęciem jest umieszczenie na stronie znacznika FIGURE, a wewnątrz niego IMG i FIGCAPTION. Na przykład jeśli plik zdjęcia nazywa się "zdjecie.jpg" i znajduje się w tym samym katalogu co dokument *.html, w którym chcemy go wstawić, można się posłużyć następującym kodem: <figure> <img src="zdjecie.jpg" alt="Tekst zastępczy"> <figcaption>Podpis zdjęcia</figcaption> </figure>. W odróżnieniu od tekstu zastępczego - który jest używany na wypadek, gdyby zdjęcie nie mogło być załadowane - podpis zdjęcia zawsze pojawi się na stronie.

Zobacz więcej...

Kiedy FIGURE a kiedy ASIDE?

Oba te znaczniki dodają do dokumentu HTML5 jakiegoś rodzaju wtrąconą treść. Oba również z powodzeniem moglibyśmy umieścić na osobnej stronie - poza artykułem, w którym pierwotnie się znalazły. Jednak treść artykułu zwykle bezpośrednio odnosi do występujących w nim ilustracji i diagramów, dlatego co najwyżej moglibyśmy przenieść je na inną podstronę serwisu, a w artykule wstawić do nich odsyłacz. Z tego powodu stosuj znacznik FIGURE zawsze wtedy, gdy po usunięciu jego zawartości z serwisu pozostała treść utraciłaby wewnętrzną spójność. Natomiast jeżeli nawet po zupełnym wykasowaniu takiej wstawki z całej witryny właściwy artykuł nadal utrzymałby swój sens, lepiej będzie użyć znacznika ASIDE.

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić odtwarzacz filmów wideo lub muzyki audio na stronie internetowej?

Jak wstawić filmik HTML?

Jeśli chcesz umieścić na swojej stronie plik wideo z serwisów takich jak YouTube, Facebook czy Twitter, poszukaj tam opcji "Umieść", "Osadź" lub "Zamieść", która powinna znajdować się gdzieś przy takim filmie. Po jej wyborze witryna wygeneruje gotowy kod HTML do wstawienia bezpośrednio na stronie. Natomiast jeżeli chcesz zamieścić w swoim serwisie własnoręcznie nakręcony filmik, użyj do tego znacznika VIDEO. Na przykład jeśli plik wideo nazywa się "film.mp4" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku co dokument *.html, w którym chcesz go wstawić, możesz się posłużyć następującym kodem: <video src="film.mp4"> <a href="film.mp4">Pobierz film</a> </video>.

Zobacz więcej...

Jakie znaczniki w HTML5 są wykorzystywane do osadzania plików multimedialnych na stronie internetowej?

Aby wstawić na stronie odtwarzacz filmów, należy się posłużyć znacznikiem VIDEO. Natomiast do osadzenia odtwarzacza muzyki, podcastów itp. służy znacznik AUDIO. Ponadto wewnątrz każdego z tych elementów można dodatkowo umieścić znaczniki SOURCE służące do wskazania plików w różnych formatach - na wypadek gdyby przeglądarka nie obsługiwała któregoś z nich.

Zobacz więcej...

Jak dodać dźwięk do strony HTML?

Na przykład jeśli plik dźwiękowy nazywa się "dzwiek.mp3" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku co dokument *.html, w którym chcesz go wstawić, możesz się posłużyć następującym kodem: <audio src="dzwiek.mp3"> <a href="dzwiek.mp3">Pobierz plik</a> </audio>.

Zobacz więcej...

Jak wstawić MP4 do HTML?

Warto pamiętać, że np. ze względów licencyjnych nie każda przeglądarka będzie potrafiła odtworzyć film MP4. Dlatego dodatkowo dobrze jest użyć dowolnej aplikacji do konwersji wideo i przekształcić plik MP4 również do otwartego formatu OGV. Następnie jeśli tak przygotowane pliki będą się znajdować w tym samym katalogu na dysku co dokument *.html, w którym będziemy chcieli je wstawić, a same pliki będą się nazywać odpowiednio np.: "film.mp4" i "film.ogv", to do ich umieszczenia na stronie można się posłużyć następującym kodem: <video> <source src="film.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'> <source src="film.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'> Pobierz film w formacie: <a href="film.mp4">MP4</a>, <a href="film.ogv">OGV</a> </video>.

Zobacz więcej...

Jaki format wideo na stronę WWW?

MP4 to komercyjny format skompresowanych plików wideo, którego nazwa pochodzi od czwartej wersji standardu opracowanego przez Moving Picture Experts Group (MPEG). Innym popularnym formatem wideo przeznaczonym dla stron internetowych, a przy tym nieobjętym płatnymi licencjami, jest OGV. Każdy plik wideo można przekonwertować do obu tych formatów i podać je jednocześnie w atrybutach tego samego odtwarzacza. Przeglądarka sama zdecyduje, który z plików pobierze i uruchomi.

Zobacz więcej...

Jak zapętlić film w HTML?

W tym celu do znacznika odtwarzacza wideo należy dodać odpowiedni atrybut logiczny (bez wartości): <video src="film.mp4" loop></video>.

Zobacz więcej...

Jak wyśrodkować film w HTML?

Aby ustawić odtwarzacz wideo na środku ekranu, należy go umieścić wewnątrz elementu blokowego z przypisanym odpowiednim stylem: <div style="text-align: center"> <video src="film.mp4"></video> </div>.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook