Przejdź do treści

HTML / HTML5

W jaki sposób oznaczyć stopkę w dokumentach HTML5?

<footer>...</footer>

Stanowi stopkę dla zawierającego ją elementu sekcji (ARTICLE, ASIDE NAV, SECTION). Stopka przechowuje zwykle informacje na temat sekcji - np.: autor, linki do powiązanych dokumentów, prawa autorskie itp. Stopka może również zawierać w sobie znaczniki sekcji. W takim przypadku stosuje się ją do oznaczania: załączników, skorowidzów (alfabetycznych indeksów haseł), kolofonów (opisów na zakończenie książki), szczegółowych praw autorskich itp.

Mimo z pozoru analogicznej znaczeniowo nazwy, element FOOTER inaczej niż HEADER stanowi stopkę sekcji, podczas gdy ten drugi nie oznacza nagłówka sekcji. Jednak znacznik FOOTER sam nie tworzy nowej, niejawnej sekcji w dokumencie.

Przykład:

<article>
	<h1>Mój artykuł</h1>
	<p>To jest mój artykuł...</p>
	<footer>
		Autor: <address>Jan Kowalski (jan.kowalski@example.com)</address>
		<p>wszelkie prawa zastrzeżone</p>
	</footer>
</article>

Warto przy okazji zauważyć, że gdyby w informacjach o autorze nie podano danych kontaktowych (tutaj adresu e-mail), nie należy używać znacznika ADDRESS.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook