Przejdź do treści

HTML / HTML5

Podtytuł <HGROUP>

W jaki sposób poprawnie wstawić do dokumentu podtytuł?

<hgroup>
	<hm>...</hm>
	<hn>...</hn>
</hgroup>
(m = 1...5, n = m + 1)

Służy do definiowania nagłówków dla sekcji (ARTICLE, ASIDE NAV, SECTION), poprzez grupowanie tytułów nagłówkowych.

HTML 4.01 tak naprawdę nie dawał możliwości definiowania podtytułów. Twórcy stron musieli sobie z tym jakoś radzić, np. wstawiając zamiast tego znacznik standardowego akapitu i stylizując go odpowiednio za pomocą CSS. Taka konstrukcja jednak nie niosła ze sobą żadnego semantycznego znaczenia. Umieszczenie znacznika np. H2 zaraz po H1 sprawiało, że cała dalsza treść tak naprawdę zawierała się w podsekcji, a nie w sekcji głównej.

HTML5 uzupełnia ten brak. Jako nagłówek sekcji możemy wstawić element HGROUP, który zawiera znaczniki H1 i H2. Tytułem sekcji będzie znacznik o najważniejszym poziomie (tutaj H1), a pozostałe zostaną oznaczone jako podtytuły i nie utworzą nowej podsekcji w dokumencie. Ma to niebagatelne znaczenie przy automatycznym tworzeniu spisu treści dokument (zobacz: "Sekcje / Nagłówki sekcji" w rozdziale "Nowe elementy HTML5").

Przykład:

W poniżej zamieszczonym przykładzie, znacznik H2 stanowi podtytuł i nie wlicza się do automatycznego spisu treści dokumentu:

<article>
	<hgroup>
		<h1>Hobbit</h1>
		<h2>czyli tam i z powrotem</h2>
	</hgroup>
	...
</article>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook