Przejdź do treści

HTML / HTML5

Pasek wyniku <METER>

Jak wstawić na stronie WWW pasek głosowania w ankiecie?

(interpretuje: Firefox, Opera, Chrome)

 • Pasek wyniku:
  <meter value="współczynnik">alternatywa</meter>
 • Minimum i maksimum:
  <meter value="wartość" min="minimum" max="maksimum">alternatywa</meter>
 • Przedziały wartości:
  <meter value="współczynnik" low="niski" high="wysoki">alternatywa</meter>
  <meter value="wartość" min="minimum" max="maksimum" low="niska" high="wysoka">alternatywa</meter>
 • Wartość optymalna:
  <meter value="współczynnik" low="niski" high="wysoki" optimum="optymalny">alternatywa</meter>
  <meter value="wartość" min="minimum" max="maksimum" low="niska" high="wysoka" optimum="optymalna">alternatywa</meter>
alternatywa
Alternatywna zawartość, wyświetlana w przeglądarkach, które nie obsługują HTML5. Powinno się tam umieścić np. zapisaną tekstowo wartość, którą przedstawia pasek wyniku.
współczynnik
Wartość z przedziału od 0.0 (0%) do 1.0 (100%).
wartość
Liczba z przedziału od minimum do maskimum.
minimum, maksimum
Przedział dopuszczalnych wartości jakie może osiągnąć wynik.
niski, wysoki, optymalny
Liczby z przedziału od 0.0 do 1.0 (niskiwysoki), które określają, jaka wartość współczynnika jest uznawana odpowiednio za: niską, wysoką, optymalną.
niska, wysoka, optymalna
Liczby z przedziału od minimum do maksimum (niskawysoka), które określają, jaka wartość jest uznawana odpowiednio za: niską, wysoką, optymalną.

Wygląd paska wyniku jest podobny do paska postępu (PROGRESS). Jednak w odróżnieniu od niego przedstawia określoną wartość (np. stopień zapełniania dysku albo liczbę głosów oddanych na określoną opcję w ankiecie), podczas gdy pasek postępu jest przeznaczony wyłącznie do określania stopnia ukończenia jakiegoś zadania.

Jeżeli podana wartość wyniku będzie mniejsza od wartości atrybutu low="..." albo większa niż high="...", przeglądarki mogą oznaczyć taki pasek wyniku w specjalny sposób, sygnalizując w ten sposób, że prezentowany wynik nie jest optymalny. Na przykład pasek z optymalnym wynikiem może mieć kolor zielony, a z wynikiem niskim lub wysokim - żółty.

Przykład:

Zobacz przykład: METER

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook