Przejdź do treści

HTML / HTML5

Jak powinno się wstawiać wprowadzenie w dokumentach HTML5?

<header>...</header>

Reprezentuje grupę wprowadzającą albo ułatwienia nawigacyjne. Zwykle zawiera nagłówek sekcji (H1, H2, H3, H4, H5, H6) ale nie jest to absolutnie konieczne. Może zawierać również: spis treści, formularz wyszukiwania, logo.

Sam element HEADER nie stanowi nagłówka sekcji. Może to być nieco mylące, ponieważ z kolei element FOOTER stanowi stopkę sekcji. Elementami definiującymi nagłówek sekcji są: H1, H2, H3, H4, H5, H6. W szczególności znacznik HEADER nie tworzy nowej, niejawnej sekcji w dokumencie (zobacz: "Sekcje / Nagłówki sekcji" w rozdziale "Nowe elementy HTML5").

Przykład:

<header>
	<p>Witam na stronie...</p>
	<h1>Kurs języka HTML</h1>
</header>

Skoro znacznik HEADER nie tworzy nowej sekcji, to dla tak przedstawionego dokumentu:

<header>
	<h1>Sekcja 1</h1>
	<p>Akapit sekcji 1</p>
	<h2>Podsekcja 1.1</h2>
</header>
<p>Akapit podsekcji 1.1</p>
<h2>Podsekcja 1.2</h2>
<p>Akapit podsekcji 1.2</p>

...automatyczny spis treści będzie wyglądał następująco:

 1. Sekcja 1
  (zawiera akapit "Akapit sekcji 1")
  1. Podsekcja 1.1
   (zawiera akapit: "Akapit podsekcji 1.1")
  2. Podsekcja 1.2
   (zawiera akapit: "Akapit podsekcji 1.2")

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook