Przejdź do treści

HTML / HTML5

Uwydatnienie <MARK>

Jak zaznaczyć lub uwydatnić część tekstu?

<mark>...</mark>

Zaznacza lub uwydatnia tekst w jednym dokumencie, w celu odwołania się do niego w innym kontekście.

Uwydatnienia możemy użyć w przytaczanym cytacie. W ten sposób wskazujemy, że chcemy zwrócić szczególną uwagę czytelnika na oznaczony w ten sposób fragment i właśnie po to przytaczamy cały cytat. Mogą to być np. fragmenty cytatu, z którymi się nie zgadzamy i dalej w artykule przedstawiamy nasze własne argumenty. Może to być również fragment, który jest dla nas szczególnie wartościowy lub naszym zdaniem zawiera główne przesłanie całego cytatu.

Uwydatniając tekst na stronie, który nie jest cytatem, możemy przekazać użytkownikowi, że taki fragment może być dla niego szczególnie przydatny, biorąc pod uwagę czynności, które właśnie podjął. Na przykład jeżeli użytkownik właśnie użył wyszukiwarki w serwisie, w wynikach wyszukiwania możemy uwydatnić słowa, których szukał.

Należy wyraźnie odróżnić znaczenie uwydatnienia realizowanego przez znacznik MARK od EM i STRONG. Element MARK uwydatnia tekst tylko w określonym kontekście (w innym może już nie być zaznaczony). Natomiast znacznik EM (podkreślenie akcentu) oraz STRONG (wysoka ważność) oznaczają tekst tak samo w każdym kontekście.

Przykład:

<blockquote>
	<p><mark>Litwo</mark>! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.<br>
	Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,<br>
	Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie<br>
	Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.</p>
</blockquote>
<p>Adam Mickiewicz, choć pisze o Litwie, tak naprawdę ma na myśli Polskę. W ten sposób chciał ominąć ówcześnie działającą cenzurę.</p>

Tak mogłyby wyglądać wyniki wyszukiwania słowa HTML:

<article>
	<h1>Kurs <mark>HTML</mark> - strona WWW za darmo</h1>
	<p>Kurs <mark>HTML</mark>, kurs XHTML i kurs CSS dla zupełnie początkujących i dla zaawansowanych. Napisz własną stronę WWW nawet w ciągu jednego dnia i wprowadź ją do Internetu za darmo.</p>
</article>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook