Przejdź do treści

HTML / HTML5

Przestarzałe elementy i atrybuty HTML5

Jakie elementy (znaczniki) i atrybuty wycofano (usunięto) w HTML5?

Choć formalnie przestarzałe elementy ani atrybuty nie wchodzą w skład specyfikacji HTML5, to przeglądarki nadal powinny je obsługiwać. Jednak nie należy ich już używać w tworzonych nowych dokumentach.

Przestarzałe elementy

Znaczniki formatujące

Ich funkcję przejęły style CSS.

Znaczniki pogarszające dostępność

Znaczniki rzadko używane

Rodziły niejasności co do ich pierwotnego przeznaczenia. Ich funkcje z powodzeniem mogą przejąć inne elementy.

  • ACRONYM - dla oznaczania wszystkich skrótów powinien być używany znacznik ABBR
  • APPLET - w zamian należy używać znacznika OBJECT
  • ISINDEX - może zostać zastąpiony przez kontrolki formularzy
  • DIR - w zamian należy używać znacznika UL

Przestarzałe znaczniki XHTML5

  • NOSCRIPT - nie może być używany w języku XHTML5 w przypadku serwowania dokumentu z typem MIME "application/xhtml+xml"; element został wycofany w składni XML, ponieważ parser HTML odczytuje go jako czysty tekst (inaczej do dokumentu załadowałyby się np. objęte nim arkusze CSS, nawet jeżeli przeglądarka obsługuje skrypty), co nie jest możliwe w języku XML

Przestarzałe atrybuty

przestarzałe atrybutydla elementów
rev, charsetLINK, A
shape, coordsA
longdescIMG, IFRAME
targetLINK
nohrefAREA
profileHEAD
versionHTML
nameIMG
schemeMETA
archive, classid, codebase, codetype, declare, standbyOBJECT
valuetype, typePARAM
axis, abbrTD, TH
scopeTD
summaryTABLE
Atrybuty formatujące
przestarzałe atrybutydla elementów
alignCAPTION, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECT, LEGEND, TABLE, HR, DIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, P, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
alink, link, text, vlinkBODY
backgroundBODY
bgcolorTABLE, TR, TD, TH, BODY
borderOBJECT
cellpadding, cellspacingTABLE
char, charoffCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
clearBR
compactDL, MENU, OL, UL
frameTABLE
frameborderTABLE
heightTD, TH
hspace, vspaceIMG, OBJECT
marginheight, marginwidthIFRAME
noshadeHR
nowrapTD, TH
rulesTABLE
scrollingIFRAME
sizeHR
typeLI, UL
valignCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
widthHR, TABLE, TD, TH, COL, COLGROUP, PRE

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook