Przejdź do treści

HTML5 - HTML

Jak oznaczyć na stronie formularz wyszukiwania lub filtrowania treści?

<search>...</search>

Element ten pozwala semantycznie wskazać, że objęty nim fragment kodu HTML stanowi formularz wyszukiwania. Może to być na przykład:

  • formularz wyszukiwania w aktualnym serwisie
  • mechanizm filtrowania danych w bieżącym dokumencie
  • wyszukiwarka w całym Internecie

Elementem tym powinien być objęty tylko sam formularz, a nie wyniki wyszukiwania.

Znacznik SEARCH nie tworzy samoczynnie wyszukiwarki, a jedynie wskazuje miejsce na stronie, gdzie się znajduje jej formularz. Do stworzenia wyszukiwarki można się posłużyć językiem takim jak PHP (wyszukiwarka), JavaScript (filtrowanie) albo skorzystać z gotowych formularzy wyszukiwarek internetowych.

Przykład <search>

<search>
	<form action="search.php">
		<input type="search" name="q">
		<button type="submit">Szukaj</button>
	</form>
</search>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook