Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

H1, H2, H3, H4, H5, H6

Nagłówek (tytuł rozdziału) poziomu od 1 do 6.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
  • center - wyśrodkowanie
  • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
  • left - wyrównanie do lewej
  • right - wyrównanie do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook