Przejdź do treści

JS / Date.prototype - Kurs JavaScript (JS)

W tym rozdziale dowiesz się...

W jaki sposób przeprowadzać operacje kalendarzowe na dacie i czasie?

 • JS
  constructor

  Gdzie jest zapisany konstruktor obiektu daty i czasu?

 • JS
  toString

  Jak zamienić datę i czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

 • JS
  toDateString

  Jak zamienić datę na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

 • JS
  toTimeString

  Jak zamienić czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

 • JS
  toLocaleString

  Jak zamienić datę i czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

 • JS
  toLocaleDateString

  Jak zamienić datę na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

 • JS
  toLocaleTimeString

  Jak zamienić czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

 • JS
  valueOf

  Jak pobrać liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku do podanej daty?

 • JS
  getTime

  Jak pobrać czas w postaci liczby milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku do podanej daty?

 • JS
  getFullYear

  Jak pobrać rok z podanej daty?

 • JS
  getUTCFullYear

  Jak pobrać rok z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getMonth

  Jak pobrać miesiąc z podanej daty

 • JS
  getUTCMonth

  Jak pobrać miesiąc z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getDate

  Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty?

 • JS
  getUTCDate

  Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getDay

  Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty?

 • JS
  getUTCDay

  Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty w strefie czasowej UTC?

 • JS
  getHours

  Jak pobrać godzinę z podanej daty?

 • JS
  getUTCHours

  Jak pobrać godzinę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getMinutes

  Jak pobrać minutę z podanej daty?

 • JS
  getUTCMinutes

  Jak pobrać minutę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getSeconds

  Jak pobrać sekundę z podanej daty?

 • JS
  getUTCSeconds

  Jak pobrać sekundę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getMilliseconds

  Jak pobrać milisekundę z podanej daty?

 • JS
  getUTCMilliseconds

  Jak pobrać milisekundę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getTimezoneOffset

  Jak pobrać przesunięcie strefy czasowej dla podanej daty?

 • JS
  setTime

  Jak ustawić datę i czas poprzez podanie liczby milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku?

 • JS
  setMilliseconds

  Jak zmienić milisekundę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCMilliseconds

  Jak zmienić milisekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setSeconds

  Jak zmienić sekundę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCSeconds

  Jak zmienić sekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setMinutes

  Jak zmienić minutę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCMinutes

  Jak zmienić minutę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setHours

  Jak zmienić godzinę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCHours

  Jak zmienić godzinę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setDate

  Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie?

 • JS
  setUTCDate

  Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setMonth

  Jak zmienić miesiąc w podanej dacie?

 • JS
  setUTCMonth

  Jak zmienić miesiąc w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setFullYear

  Jak zmienić rok w podanej dacie?

 • JS
  setUTCFullYear

  Jak zmienić rok w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  toUTCString

  Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie UTC (GMT)?

 • JS
  toISOString

  Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie ze standardem ISO?

 • JS
  toJSON

  W jaki sposób następuje konwersja obiektu daty i czasu do formatu JSON?

constructor

Gdzie jest zapisany konstruktor obiektu daty i czasu?

Date.prototype.constructor
Wartość:
Function - konstruktor obiektu

Zawiera konstruktor wbudowanego obiektu daty i czasu Date.

Przykład:

Date.prototype.constructor === Date;   // true
new Date().constructor === Date;       // true
Date.prototype.constructor === Object; // false

toString

Jak zamienić datę i czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

Date.prototype.toString()
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca datę i czas w postaci tekstowej. Uwzględnia aktualną strefę czasową. Format wyjściowy może się różnić w zależności od przeglądarki.

Dla daty x = new Date(0), poniższa równość jest prawdziwa:

Date.parse(x.toString()) == x.valueOf()

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toString(); // np.: "Sun Jul 15 1410 13:30:59 GMT+0200"
 
Date.prototype.toString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toString.call({});             // TypeError

toDateString

Jak zamienić datę na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

Date.prototype.toDateString()
Wartość:
String - data
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca datę w postaci tekstowej. Uwzględnia aktualną strefę czasową. Format wyjściowy może się różnić w zależności od przeglądarki.

Aby wygenerować pełną datę i czas, użyj funkcji Date.prototype.toString.

Przykład:

new Date(1410, 6, 15).toDateString();        // np.: "Sun Jul 15 1410"
 
Date.prototype.toDateString.call(null);      // TypeError
Date.prototype.toDateString.call(undefined); // TypeError
Date.prototype.toDateString.call(0);         // TypeError
Date.prototype.toDateString.call("");        // TypeError
Date.prototype.toDateString.call("2000");    // TypeError
Date.prototype.toDateString.call({});        // TypeError

toTimeString

Jak zamienić czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

Date.prototype.toTimeString()
Wartość:
String - czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca czas w postaci tekstowej. Uwzględnia aktualną strefę czasową. Format wyjściowy może się różnić w zależności od przeglądarki.

Aby wygenerować pełną datę i czas, użyj funkcji Date.prototype.toString.

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toTimeString(); // np.: "13:30:59 GMT+0200"
 
Date.prototype.toTimeString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call({});             // TypeError

toLocaleString

Jak zamienić datę i czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

Date.prototype.toLocaleString()
Wartość:
String - data i czas zapisane zgodnie z rodzimym językiem użytkownika
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toString, ale zwraca datę i czas w postaci tekstu zapisanego w języku ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym użytkownika. Uwzględnia aktualną strefę czasową.

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toLocaleString(); // np.: "15 lipiec 1410 13:30:59"
 
Date.prototype.toLocaleString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call({});             // TypeError

toLocaleDateString

Jak zamienić datę na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

Date.prototype.toLocaleDateString()
Wartość:
String - data zapisana zgodnie z rodzimym językiem użytkownika
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toDateString, ale zwraca datę w postaci tekstu zapisanego w języku ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym użytkownika. Uwzględnia aktualną strefę czasową.

Aby wygenerować pełną datę i czas w rodzimym języku użytkownika, użyj funkcji Date.prototype.toLocaleString.

Przykład:

new Date(1410, 6, 15).toLocaleDateString();        // np.: "15 lipiec 1410"
 
Date.prototype.toLocaleDateString.call(null);      // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call(undefined); // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call(0);         // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call("");        // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call("2000");    // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call({});        // TypeError

toLocaleTimeString

Jak zamienić czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

Date.prototype.toLocaleTimeString()
Wartość:
String - czas zapisany zgodnie z rodzimym językiem użytkownika
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toTimeString, ale zwraca czas w postaci tekstu zapisanego w języku ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym użytkownika. Uwzględnia aktualną strefę czasową.

Aby wygenerować pełną datę i czas w rodzimym języku użytkownika, użyj funkcji Date.prototype.toLocaleString.

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toLocaleTimeString(); // np.: "13:30:59"
 
Date.prototype.toLocaleTimeString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeStringcall("2000");          // TypeError
Date.prototype.toLocaleTimeString.call({});             // TypeError

valueOf

Jak pobrać liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku do podanej daty?

Date.prototype.valueOf()
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca liczbę milisekund, która upłynęła od północy 1 stycznia 1970 roku w strefie czasowej południka zerowego.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Działa tak samo jak Date.prototype.getTime.

Przykład:

new Date(2000, 0, 1).valueOf();         // 946681200000
 
Date.prototype.valueOf.call(null);      // TypeError
Date.prototype.valueOf.call(undefined); // TypeError
Date.prototype.valueOf.call(0);         // TypeError
Date.prototype.valueOf.call("");        // TypeError
Date.prototype.valueOf.call("2000");    // TypeError
Date.prototype.valueOf.call({});        // TypeError

getTime

Jak pobrać czas w postaci liczby milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku do podanej daty?

Date.prototype.getTime()
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca liczbę milisekund, która upłynęła od północy 1 stycznia 1970 roku w strefie czasowej południka zerowego.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Działa tak samo jak Date.prototype.valueOf.

Przykład:

new Date(2000, 0, 1).getTime();         // 946681200000
 
Date.prototype.getTime.call(null);      // TypeError
Date.prototype.getTime.call(undefined); // TypeError
Date.prototype.getTime.call(0);         // TypeError
Date.prototype.getTime.call("");        // TypeError
Date.prototype.getTime.call("2000");    // TypeError
Date.prototype.getTime.call({});        // TypeError

getFullYear

Jak pobrać rok z podanej daty?

Date.prototype.getFullYear()
Wartość:
Number - rok albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy rok z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej. W tym przypadku lata są numerowane normalnie, tzn. 99 nie oznacza roku 1999. Ta funkcja może zwracać również wartości ujemne.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getFullYear(); // 1410
 
new Date(NaN).getFullYear();                      // NaN
 
Date.prototype.getFullYear.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getFullYear.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getFullYear.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getFullYear.call("");              // TypeError
Date.prototype.getFullYear.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getFullYear.call({});              // TypeError

getUTCFullYear

Jak pobrać rok z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCFullYear()
Wartość:
Number - rok albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy rok z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC). W tym przypadku lata są numerowane normalnie, tzn. 99 nie oznacza roku 1999. Ta funkcja może zwracać również wartości ujemne.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCFullYear(); // 1410
 
new Date(NaN).getUTCFullYear();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCFullYear.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call({});              // TypeError

getMonth

Jak pobrać miesiąc z podanej daty

Date.prototype.getMonth()
Wartość:
Number - miesiąc (0...11) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy miesiąc z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej.

Uczulam, że wartość 1 wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getMonth(); // 6 (lipiec)
 
new Date(NaN).getMonth();                      // NaN
 
Date.prototype.getMonth.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getMonth.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getMonth.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getMonth.call("");              // TypeError
Date.prototype.getMonth.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getMonth.call({});              // TypeError

getUTCMonth

Jak pobrać miesiąc z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCMonth()
Wartość:
Number - miesiąc (0...11) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy miesiąc z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Uczulam, że wartość 1 wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCMonth(); // 6 (lipiec)
 
new Date(NaN).getUTCMonth();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCMonth.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call({});              // TypeError

getDate

Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty?

Date.prototype.getDate()
Wartość:
Number - dzień miesiąca (1...31) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień miesiąca z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getDate(); // 15
 
new Date(NaN).getDate();                      // NaN
 
Date.prototype.getDate.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getDate.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getDate.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getDate.call("");              // TypeError
Date.prototype.getDate.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getDate.call({});              // TypeError

getUTCDate

Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCDate()
Wartość:
Number - dzień miesiąca (1...31) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień miesiąca z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCDate(); // 15
 
new Date(NaN).getUTCDate();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCDate.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call({});              // TypeError

getDay

Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty?

Date.prototype.getDay()
Wartość:
Number - dzień tygodnia z zakresu od 0 (niedziela) do 6 (sobota) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień tygodnia z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej.

Podkreślam, że zliczanie dni tygodnia rozpoczyna się tutaj nie od poniedziałku, lecz od niedzieli (która ma numer 0).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getDay(); // 0 (niedziela)
 
new Date(NaN).getDay();                      // NaN
 
Date.prototype.getDay.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getDay.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getDay.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getDay.call("");              // TypeError
Date.prototype.getDay.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getDay.call({});              // TypeError

getUTCDay

Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty w strefie czasowej UTC?

Date.prototype.getUTCDay()
Wartość:
Number - dzień tygodnia z zakresu od 0 (niedziela) do 6 (sobota) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień tygodnia z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Podkreślam, że zliczanie dni tygodnia rozpoczyna się tutaj nie od poniedziałku, lecz od niedzieli (która ma numer 0).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCDay(); // 0 (niedziela)
 
new Date(NaN).getUTCDay();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCDay.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call({});              // TypeError

getHours

Jak pobrać godzinę z podanej daty?

Date.prototype.getHours()
Wartość:
Number - godzina (0...23) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową godzinę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do lokalnej strefy czasowej.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getHours(); // 13
 
new Date(NaN).getHours();                      // NaN
 
Date.prototype.getHours.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getHours.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getHours.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getHours.call("");              // TypeError
Date.prototype.getHours.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getHours.call({});              // TypeError

getUTCHours

Jak pobrać godzinę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCHours()
Wartość:
Number - godzina (0...23) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową godzinę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCHours(); // 11
 
new Date(NaN).getUTCHours();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCHours.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCHours.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCHours.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCHours.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCHours.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCHours.call({});              // TypeError

getMinutes

Jak pobrać minutę z podanej daty?

Date.prototype.getMinutes()
Wartość:
Number - minuta (0...59) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową minutę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do lokalnej strefy czasowej.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getMinutes(); // 30
 
new Date(NaN).getMinutes();                      // NaN
 
Date.prototype.getMinutes.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getMinutes.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getMinutes.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getMinutes.call("");              // TypeError
Date.prototype.getMinutes.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getMinutes.call({});              // TypeError

getUTCMinutes

Jak pobrać minutę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCMinutes()
Wartość:
Number - minuta (0...59) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową minutę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCMinutes(); // 30
 
new Date(NaN).getUTCMinutes();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCMinutes.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call({});              // TypeError

getSeconds

Jak pobrać sekundę z podanej daty?

Date.prototype.getSeconds()
Wartość:
Number - sekunda (0...59) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową sekundę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do lokalnej strefy czasowej.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59+02:00").getSeconds(); // 59
 
new Date(NaN).getSeconds();                         // NaN
 
Date.prototype.getSeconds.call(null);               // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call(undefined);          // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call(0);                  // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call("");                 // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call("2000");             // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call({});                 // TypeError

getUTCSeconds

Jak pobrać sekundę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCSeconds()
Wartość:
Number - sekunda (0...59) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową sekundę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59+02:00").getUTCSeconds(); // 59
 
new Date(NaN).getUTCSeconds();                         // NaN
 
Date.prototype.getUTCSeconds.call(null);               // TypeError
Date.prototype.getUTCSeconds.call(undefined);          // TypeError
Date.prototype.getUTCSeconds.call(0);                  // TypeError
Date.prototype.getUTCSeconds.call("");                 // TypeError
Date.prototype.getUTCSeconds.call("2000");             // TypeError
Date.prototype.getUTCSeconds.call({});                 // TypeError

getMilliseconds

Jak pobrać milisekundę z podanej daty?

Date.prototype.getMilliseconds()
Wartość:
Number - milisekunda (0...999) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową milisekundę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do lokalnej strefy czasowej.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00").getMilliseconds(); // 500
 
new Date(NaN).getMilliseconds();                             // NaN
 
Date.prototype.getMilliseconds.call(null);                   // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call(undefined);              // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call(0);                      // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call("");                     // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call("2000");                 // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call({});                     // TypeError

getUTCMilliseconds

Jak pobrać milisekundę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCMilliseconds()
Wartość:
Number - milisekunda (0...999) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową milisekundę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00").getUTCMilliseconds(); // 500
 
new Date(NaN).getUTCMilliseconds();                             // NaN
 
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call(null);                   // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call(undefined);              // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call(0);                      // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call("");                     // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call("2000");                 // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call({});                     // TypeError

getTimezoneOffset

Jak pobrać przesunięcie strefy czasowej dla podanej daty?

Date.prototype.getTimezoneOffset()
Wartość:
Number - różnica minut pomiędzy UTC a czasem lokalnym albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Sprawdza, jaka była/będzie określonego dnia różnica minut pomiędzy strefą czasową południka zerowego a czasem lokalnym. Jest to liczba przeciwna do przesunięcia strefy czasowej, podawanego przy ustawianiu czasu.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getTimezoneOffset(); // -120
 
new Date(NaN).getTimezoneOffset();                      // NaN
 
Date.prototype.getTimezoneOffset.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call("");              // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call({});              // TypeError

setTime

Jak ustawić datę i czas poprzez podanie liczby milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku?

Date.prototype.setTime(time)
Parametry:
Number time - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wartość:
Number - ustawiona wartość time
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia pełną datę i czas poprzez określenie liczby milisekund, która upłynęła od północy 1 stycznia 1970 roku w strefie czasowej południka zerowego.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Aby pobrać aktualną wartość, użyj funkcji Date.prototype.getTime.

Przykład:

var x = new Date(2000, 0, 1);
x.setTime(x.getTime() + 86400000);         // 946767600000
x;                                         // new Date(2000, 0, 2)
 
Date.prototype.setTime.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setTime.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setTime.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setTime.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setTime.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setTime.call({}, 0);        // TypeError

setMilliseconds

Jak zmienić milisekundę w podanej dacie?

Date.prototype.setMilliseconds(ms)
Parametry:
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w lokalnej strefy czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Aby pobrać aktualną wartość, użyj funkcji Date.prototype.getMilliseconds.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setMilliseconds(500);                            // -17655020940500
x;                                                 // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
x.setMilliseconds(1250);                           // -17655020939750
x;                                                 // new Date("1410-07-15T13:31:00.250+02:00")
x.setMilliseconds(-500);                           // -17655020940500
x;                                                 // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
 
Date.prototype.setMilliseconds.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call({}, 0);        // TypeError

setUTCMilliseconds

Jak zmienić milisekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCMilliseconds(ms)
Parametry:
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Aby pobrać aktualną wartość, użyj funkcji Date.prototype.getUTCMilliseconds.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCMilliseconds(500);                            // -17655020940500
x;                                                    // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
x.setUTCMilliseconds(1250);                           // -17655020939750
x;                                                    // new Date("1410-07-15T13:31:00.250+02:00")
x.setUTCMilliseconds(-500);                           // -17655020940500
x;                                                    // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call({}, 0);        // TypeError

setSeconds

Jak zmienić sekundę w podanej dacie?

Date.prototype.setSeconds(sec)
Date.prototype.setSeconds(sec, ms)
Parametry:
Number sec - sekunda z zakresu 0...59
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową sekundę oraz ewentualnie milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setSeconds(0, 500);                         // -17655020999500
x;                                            // new Date("1410-07-15T13:30:00.500+02:00")
x.setSeconds(90);                             // -17655020909500
x;                                            // new Date("1410-07-15T13:31:30.500+02:00")
x.setSeconds(-30);                            // -17655020969500
x;                                            // new Date("1410-07-15T13:30:30.500+02:00")
 
Date.prototype.setSeconds.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setSeconds.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setSeconds.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setSeconds.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setSeconds.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setSeconds.call({}, 0);        // TypeError

setUTCSeconds

Jak zmienić sekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCSeconds(sec)
Date.prototype.setUTCSeconds(sec, ms)
Parametry:
Number sec - sekunda z zakresu 0...59
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową sekundę oraz ewentualnie milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCSeconds(0, 500);                         // -17655020999500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:30:00.500+02:00")
x.setUTCSeconds(90);                             // -17655020909500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:31:30.500+02:00")
x.setUTCSeconds(-30);                            // -17655020969500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:30:30.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCSeconds.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call({}, 0);        // TypeError

setMinutes

Jak zmienić minutę w podanej dacie?

Date.prototype.setMinutes(min)
Date.prototype.setMinutes(min, sec)
Date.prototype.setMinutes(min, sec, ms)
Parametry:
Number min - minuta z zakresu 0...59
Number sec - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getSeconds())
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową minutę oraz ewentualnie sekundę i milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setMinutes(15, 0, 500);                     // -17655021899500
x;                                            // new Date("1410-07-15T13:15:00.500+02:00")
x.setMinutes(90);                             // -17655017399500
x;                                            // new Date("1410-07-15T14:30:00.500+02:00")
x.setMinutes(-30);                            // -17655020999500
x;                                            // new Date("1410-07-15T13:30:00.500+02:00")
 
Date.prototype.setMinutes.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setMinutes.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setMinutes.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setMinutes.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setMinutes.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setMinutes.call({}, 0);        // TypeError

setUTCMinutes

Jak zmienić minutę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCMinutes(min)
Date.prototype.setUTCMinutes(min, sec)
Date.prototype.setUTCMinutes(min, sec, ms)
Parametry:
Number min - minuta z zakresu 0...59
Number sec - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCSeconds())
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową minutę oraz ewentualnie sekundę i milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCMinutes(15, 0, 500);                     // -17655021899500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:15:00.500+02:00")
x.setUTCMinutes(90);                             // -17655017399500
x;                                               // new Date("1410-07-15T14:30:00.500+02:00")
x.setUTCMinutes(-30);                            // -17655020999500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:30:00.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCMinutes.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call({}, 0);        // TypeError

setHours

Jak zmienić godzinę w podanej dacie?

Date.prototype.setHours(hour)
Date.prototype.setHours(hour, min)
Date.prototype.setHours(hour, min, sec)
Date.prototype.setHours(hour, min, sec, ms)
Parametry:
Number hour - godzina z zakresu 0...23
Number min - minuta z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMinutes())
Number sec - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getSeconds())
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową godzinę oraz ewentualnie minutę, sekundę i milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę. Wartość 24, podana jako hour, oznacza północ następnego dnia, 25 - godzina pierwsza w nocy następnego dnia itd.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setHours(12, 15, 0, 500);                 // -17655025499500
x;                                          // new Date("1410-07-15T12:15:00.500+02:00")
x.setHours(25);                             // -17654978699500
x;                                          // new Date("1410-07-16T01:15:00.500+02:00")
x.setHours(-2);                             // -17654989499500
x;                                          // new Date("1410-07-15T22:15:00.500+02:00")
 
Date.prototype.setHours.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setHours.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setHours.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setHours.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setHours.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setHours.call({}, 0);        // TypeError

setUTCHours

Jak zmienić godzinę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCHours(hour)
Date.prototype.setUTCHours(hour, min)
Date.prototype.setUTCHours(hour, min, sec)
Date.prototype.setUTCHours(hour, min, sec, ms)
Parametry:
Number hour - godzina z zakresu 0...23
Number min - minuta z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMinutes())
Number sec - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCSeconds())
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową godzinę oraz ewentualnie minutę, sekundę i milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę. Wartość 24, podana jako hour, oznacza północ następnego dnia, 25 - godzina pierwsza w nocy następnego dnia itd.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCHours(12, 15, 0, 500);                 // -17655018299500
x;                                             // new Date("1410-07-15T14:15:00.500+02:00")
x.setUTCHours(25);                             // -17654971499500
x;                                             // new Date("1410-07-16T03:15:00.500+02:00")
x.setUTCHours(-2);                             // -17654982299500
x;                                             // new Date("1410-07-16T00:15:00.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCHours.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call({}, 0);        // TypeError

setDate

Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie?

Date.prototype.setDate(date)
Parametry:
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę, uwzględniając nawet lata przestępne.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setDate(16);                             // -17654983200000
x;                                         // new Date("1410-07-16T00:00:00.000+02:00")
x.setDate(32);                             // -17653600800000
x;                                         // new Date("1410-08-01T00:00:00.000+02:00")
x.setDate(-2);                             // -17653860000000
x;                                         // new Date("1410-07-29T00:00:00.000+02:00")
 
Date.prototype.setDate.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setDate.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setDate.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setDate.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setDate.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setDate.call({}, 0);        // TypeError

setUTCDate

Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCDate(date)
Parametry:
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę, uwzględniając nawet lata przestępne.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setUTCDate(16);                             // -17654896800000
x;                                            // new Date("1410-07-17T00:00:00.000+02:00")
x.setUTCDate(32);                             // -17653600800000
x;                                            // new Date("1410-08-02T00:00:00.000+02:00")
x.setUTCDate(-2);                             // -17653773600000
x;                                            // new Date("1410-07-30T00:00:00.000+02:00")
 
Date.prototype.setUTCDate.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call({}, 0);        // TypeError

setMonth

Jak zmienić miesiąc w podanej dacie?

Date.prototype.setMonth(month)
Date.prototype.setMonth(month, date)
Parametry:
Number month - miesiąc z zakresu 0...11
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31 (domyślnie: wartość Date.prototype.getDate())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy miesiąc oraz ewentualnie dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Uczulam, że wartość 1, podana jako month, wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setMonth(7, 3);                           // -17653428000000
x;                                          // new Date("1410-08-03T00:00:00.000+02:00")
x.setMonth(12);                             // -17640205200000
x;                                          // new Date("1411-01-03T00:00:00.000+01:00")
x.setMonth(-1);                             // -17642883600000
x;                                          // new Date("1410-12-03T00:00:00.000+01:00")
 
Date.prototype.setMonth.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setMonth.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setMonth.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setMonth.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setMonth.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setMonth.call({}, 0);        // TypeError

setUTCMonth

Jak zmienić miesiąc w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCMonth(month)
Date.prototype.setUTCMonth(month, date)
Parametry:
Number month - miesiąc z zakresu 0...11
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCDate())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy miesiąc oraz ewentualnie dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Uczulam, że wartość 1, podana jako month, wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setUTCMonth(7, 3);                           // -17653341600000
x;                                             // new Date("1410-08-04T00:00:00.000+02:00")
x.setUTCMonth(12);                             // 17640122400000
x;                                             // new Date("1411-01-03T23:00:00.000+01:00")
x.setUTCMonth(-1);                             // -17642800800000
x;                                             // new Date("1410-12-03T23:00:00.000+01:00")
 
Date.prototype.setUTCMonth.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call({}, 0);        // TypeError

setFullYear

Jak zmienić rok w podanej dacie?

Date.prototype.setFullYear(year)
Date.prototype.setFullYear(year, month)
Date.prototype.setFullYear(year, month, date)
Parametry:
Number year - rok
Number month - miesiąc z zakresu 0...11 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMonth())
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31 (domyślnie: wartość Date.prototype.getDate())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy rok oraz ewentualnie miesiąc i dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podawanie wartości ujemnych.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setFullYear(2000, 0, 1);                     // 946681200000
x;                                             // new Date("2000-01-01T00:00:00.000+01:00")
 
Date.prototype.setFullYear.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setFullYear.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setFullYear.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setFullYear.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setFullYear.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setFullYear.call({}, 0);        // TypeError

setUTCFullYear

Jak zmienić rok w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCFullYear(year)
Date.prototype.setUTCFullYear(year, month)
Date.prototype.setUTCFullYear(year, month, date)
Parametry:
Number year - rok
Number month - miesiąc z zakresu 0...11 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMonth())
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31 (domyślnie: wartość Date.prototype.getDate())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy rok oraz ewentualnie miesiąc i dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podawanie wartości ujemnych.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setUTCFullYear(2000, 0, 1);                     // 946764000000
x;                                                // new Date("2000-01-01T23:00:00.000+01:00")
 
Date.prototype.setUTCFullYear.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call({}, 0);        // TypeError

toUTCString

Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie UTC (GMT)?

Date.prototype.toString()
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toString, ale zwraca datę i czas zawsze w strefie czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toUTCString(); // np.: "Sun, 15 Jul 1410 11:30:59 GMT"
 
Date.prototype.toUTCString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call({});             // TypeError

toISOString

Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie ze standardem ISO?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 3.5, Opera 10.50, Chrome)

Date.prototype.toISOString()
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
RangeError - bieżący obiekt nie zawiera poprawnego daty i czasu
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toString, ale zwraca datę i czas formacie zgodnym z Date.parse zawsze w postaci pełnej wersji w strefie czasowej południka zerowego (zapisanej jako Z).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00").toISOString(); // np.: "1410-07-15T11:30:59.000Z"
 
new Date(Infinity).toISOString();                // RangeError
 
Date.prototype.toISOString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toISOString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toISOString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toISOString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toISOString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toISOString.call({});             // TypeError

toJSON

W jaki sposób następuje konwersja obiektu daty i czasu do formatu JSON?

Date.prototype.toJSON()
Date.prototype.toJSON(key)
Parametry:
String key - klucz JSON (nieużywane)
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie posiada metody toISOString

Działa identycznie jak Date.prototype.toISOString. Przeznaczeniem tej metody jest jednak przygotowanie tekstowej reprezentacji obiektu daty i czasu, używanej później przez funkcję JSON.stringify.

Argument key - przekazywany przez JSON.stringify - normalnie jest ignorowany, ale możemy go wykorzystać we własnej implementacji tej metody.

Przykład:

JSON.stringify(new Date(1410, 6, 15)); // "\"1410-07-14T22:00:00.000Z\""
 
var Cls = function () {};
Cls.prototype.toJSON = function (key) {
    return Date.prototype.toJSON.call(this, key);
};
JSON.stringify(new Cls());                             // TypeError
Facebook