Przejdź do treści

Date.prototype - JS

W tym rozdziale dowiesz się...

W jaki sposób przeprowadzać operacje kalendarzowe na dacie i czasie?

 • JS
  constructor

  Gdzie jest zapisany konstruktor obiektu daty i czasu?

 • JS
  toString

  Jak zamienić datę i czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

 • JS
  toDateString

  Jak zamienić datę na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

 • JS
  toTimeString

  Jak zamienić czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

 • JS
  toLocaleString

  Jak zamienić datę i czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

 • JS
  toLocaleDateString

  Jak zamienić datę na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

 • JS
  toLocaleTimeString

  Jak zamienić czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

 • JS
  valueOf

  Jak pobrać liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku do podanej daty?

 • JS
  getTime

  Jak pobrać czas w postaci liczby milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku do podanej daty?

 • JS
  getFullYear

  Jak pobrać rok z podanej daty?

 • JS
  getUTCFullYear

  Jak pobrać rok z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getMonth

  Jak pobrać miesiąc z podanej daty

 • JS
  getUTCMonth

  Jak pobrać miesiąc z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getDate

  Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty?

 • JS
  getUTCDate

  Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getDay

  Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty?

 • JS
  getUTCDay

  Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty w strefie czasowej UTC?

 • JS
  getHours

  Jak pobrać godzinę z podanej daty?

 • JS
  getUTCHours

  Jak pobrać godzinę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getMinutes

  Jak pobrać minutę z podanej daty?

 • JS
  getUTCMinutes

  Jak pobrać minutę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getSeconds

  Jak pobrać sekundę z podanej daty?

 • JS
  getUTCSeconds

  Jak pobrać sekundę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getMilliseconds

  Jak pobrać milisekundę z podanej daty?

 • JS
  getUTCMilliseconds

  Jak pobrać milisekundę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  getTimezoneOffset

  Jak pobrać przesunięcie strefy czasowej dla podanej daty?

 • JS
  setTime

  Jak ustawić datę i czas poprzez podanie liczby milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku?

 • JS
  setMilliseconds

  Jak zmienić milisekundę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCMilliseconds

  Jak zmienić milisekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setSeconds

  Jak zmienić sekundę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCSeconds

  Jak zmienić sekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setMinutes

  Jak zmienić minutę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCMinutes

  Jak zmienić minutę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setHours

  Jak zmienić godzinę w podanej dacie?

 • JS
  setUTCHours

  Jak zmienić godzinę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setDate

  Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie?

 • JS
  setUTCDate

  Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setMonth

  Jak zmienić miesiąc w podanej dacie?

 • JS
  setUTCMonth

  Jak zmienić miesiąc w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  setFullYear

  Jak zmienić rok w podanej dacie?

 • JS
  setUTCFullYear

  Jak zmienić rok w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

 • JS
  toUTCString

  Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie UTC (GMT)?

 • JS
  toISOString

  Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie ze standardem ISO?

 • JS
  toJSON

  W jaki sposób następuje konwersja obiektu daty i czasu do formatu JSON?

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs, przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook