Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getUTCDate

Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCDate()
Wartość:
Number - dzień miesiąca (1...31) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień miesiąca z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCDate(); // 15
 
new Date(NaN).getUTCDate();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCDate.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCDate.call({});              // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook