Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setUTCMinutes

Jak zmienić minutę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCMinutes(min)
Date.prototype.setUTCMinutes(min, sec)
Date.prototype.setUTCMinutes(min, sec, ms)
Parametry:
Number min - minuta z zakresu 0...59
Number sec - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCSeconds())
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową minutę oraz ewentualnie sekundę i milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCMinutes(15, 0, 500);                     // -17655021899500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:15:00.500+02:00")
x.setUTCMinutes(90);                             // -17655017399500
x;                                               // new Date("1410-07-15T14:30:00.500+02:00")
x.setUTCMinutes(-30);                            // -17655020999500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:30:00.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCMinutes.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCMinutes.call({}, 0);        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook