Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setMilliseconds

Jak zmienić milisekundę w podanej dacie?

Date.prototype.setMilliseconds(ms)
Parametry:
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w lokalnej strefy czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Aby pobrać aktualną wartość, użyj funkcji Date.prototype.getMilliseconds.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setMilliseconds(500);                            // -17655020940500
x;                                                 // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
x.setMilliseconds(1250);                           // -17655020939750
x;                                                 // new Date("1410-07-15T13:31:00.250+02:00")
x.setMilliseconds(-500);                           // -17655020940500
x;                                                 // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
 
Date.prototype.setMilliseconds.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setMilliseconds.call({}, 0);        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook