Przejdź do treści

Date.prototype - JS

toJSON

W jaki sposób następuje konwersja obiektu daty i czasu do formatu JSON?

Date.prototype.toJSON()
Date.prototype.toJSON(key)
Parametry:
String key - klucz JSON (nieużywane)
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie posiada metody toISOString

Działa identycznie jak Date.prototype.toISOString. Przeznaczeniem tej metody jest jednak przygotowanie tekstowej reprezentacji obiektu daty i czasu, używanej później przez funkcję JSON.stringify.

Argument key - przekazywany przez JSON.stringify - normalnie jest ignorowany, ale możemy go wykorzystać we własnej implementacji tej metody.

Przykład Date.prototype.toJSON

JSON.stringify(new Date(1410, 6, 15)); // "\"1410-07-14T22:00:00.000Z\""
 
var Cls = function () {};
Cls.prototype.toJSON = function (key) {
    return Date.prototype.toJSON.call(this, key);
};
JSON.stringify(new Cls());                             // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook