Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setTime

Jak ustawić datę i czas poprzez podanie liczby milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku?

Date.prototype.setTime(time)
Parametry:
Number time - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wartość:
Number - ustawiona wartość time
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia pełną datę i czas poprzez określenie liczby milisekund, która upłynęła od północy 1 stycznia 1970 roku w strefie czasowej południka zerowego.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Aby pobrać aktualną wartość, użyj funkcji Date.prototype.getTime.

Przykład:

var x = new Date(2000, 0, 1);
x.setTime(x.getTime() + 86400000);         // 946767600000
x;                                         // new Date(2000, 0, 2)
 
Date.prototype.setTime.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setTime.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setTime.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setTime.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setTime.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setTime.call({}, 0);        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook