Przejdź do treści

JS / Date.prototype

toTimeString

Jak zamienić czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

Date.prototype.toTimeString()
Wartość:
String - czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca czas w postaci tekstowej. Uwzględnia aktualną strefę czasową. Format wyjściowy może się różnić w zależności od przeglądarki.

Aby wygenerować pełną datę i czas, użyj funkcji Date.prototype.toString.

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toTimeString(); // np.: "13:30:59 GMT+0200"
 
Date.prototype.toTimeString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toTimeString.call({});             // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook