Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getMonth

Jak pobrać miesiąc z podanej daty

Date.prototype.getMonth()
Wartość:
Number - miesiąc (0...11) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy miesiąc z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej.

Uczulam, że wartość 1 wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getMonth(); // 6 (lipiec)
 
new Date(NaN).getMonth();                      // NaN
 
Date.prototype.getMonth.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getMonth.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getMonth.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getMonth.call("");              // TypeError
Date.prototype.getMonth.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getMonth.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook