Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setUTCDate

Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCDate(date)
Parametry:
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę, uwzględniając nawet lata przestępne.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setUTCDate(16);                             // -17654896800000
x;                                            // new Date("1410-07-17T00:00:00.000+02:00")
x.setUTCDate(32);                             // -17653600800000
x;                                            // new Date("1410-08-02T00:00:00.000+02:00")
x.setUTCDate(-2);                             // -17653773600000
x;                                            // new Date("1410-07-30T00:00:00.000+02:00")
 
Date.prototype.setUTCDate.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCDate.call({}, 0);        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook