Przejdź do treści

Date.prototype - JS

getDate

Jak pobrać dzień miesiąca z podanej daty?

Date.prototype.getDate()
Wartość:
Number - dzień miesiąca (1...31) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień miesiąca z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej.

Aby pobrać dzień tygodnia, użyj funkcji Date.prototype.getDay.

Przykład Date.prototype.getDate

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getDate(); // 15
 
new Date(NaN).getDate();                      // NaN
 
Date.prototype.getDate.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getDate.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getDate.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getDate.call("");              // TypeError
Date.prototype.getDate.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getDate.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook