Przejdź do treści

JS / Date.prototype

valueOf

Jak pobrać liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku do podanej daty?

Date.prototype.valueOf()
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca liczbę milisekund, która upłynęła od północy 1 stycznia 1970 roku w strefie czasowej południka zerowego.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Działa tak samo jak Date.prototype.getTime.

Przykład:

new Date(2000, 0, 1).valueOf();         // 946681200000
 
Date.prototype.valueOf.call(null);      // TypeError
Date.prototype.valueOf.call(undefined); // TypeError
Date.prototype.valueOf.call(0);         // TypeError
Date.prototype.valueOf.call("");        // TypeError
Date.prototype.valueOf.call("2000");    // TypeError
Date.prototype.valueOf.call({});        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook