Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setUTCMonth

Jak zmienić miesiąc w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCMonth(month)
Date.prototype.setUTCMonth(month, date)
Parametry:
Number month - miesiąc z zakresu 0...11
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCDate())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy miesiąc oraz ewentualnie dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Uczulam, że wartość 1, podana jako month, wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setUTCMonth(7, 3);                           // -17653341600000
x;                                             // new Date("1410-08-04T00:00:00.000+02:00")
x.setUTCMonth(12);                             // 17640122400000
x;                                             // new Date("1411-01-03T23:00:00.000+01:00")
x.setUTCMonth(-1);                             // -17642800800000
x;                                             // new Date("1410-12-03T23:00:00.000+01:00")
 
Date.prototype.setUTCMonth.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCMonth.call({}, 0);        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook