Przejdź do treści

Date.prototype - JS

getTimezoneOffset

Jak pobrać przesunięcie strefy czasowej dla podanej daty?

Date.prototype.getTimezoneOffset()
Wartość:
Number - różnica minut pomiędzy UTC a czasem lokalnym albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Sprawdza, jaka była/będzie określonego dnia różnica minut pomiędzy strefą czasową południka zerowego a czasem lokalnym. Jest to liczba przeciwna do przesunięcia strefy czasowej, podawanego przy ustawianiu czasu.

Przykład Date.prototype.getTimezoneOffset

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getTimezoneOffset(); // -120
 
new Date(NaN).getTimezoneOffset();                      // NaN
 
Date.prototype.getTimezoneOffset.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call("");              // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getTimezoneOffset.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook