Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setMonth

Jak zmienić miesiąc w podanej dacie?

Date.prototype.setMonth(month)
Date.prototype.setMonth(month, date)
Parametry:
Number month - miesiąc z zakresu 0...11
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31 (domyślnie: wartość Date.prototype.getDate())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy miesiąc oraz ewentualnie dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Uczulam, że wartość 1, podana jako month, wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setMonth(7, 3);                           // -17653428000000
x;                                          // new Date("1410-08-03T00:00:00.000+02:00")
x.setMonth(12);                             // -17640205200000
x;                                          // new Date("1411-01-03T00:00:00.000+01:00")
x.setMonth(-1);                             // -17642883600000
x;                                          // new Date("1410-12-03T00:00:00.000+01:00")
 
Date.prototype.setMonth.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setMonth.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setMonth.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setMonth.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setMonth.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setMonth.call({}, 0);        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook