Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getHours

Jak pobrać godzinę z podanej daty?

Date.prototype.getHours()
Wartość:
Number - godzina (0...23) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową godzinę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do lokalnej strefy czasowej.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getHours(); // 13
 
new Date(NaN).getHours();                      // NaN
 
Date.prototype.getHours.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getHours.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getHours.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getHours.call("");              // TypeError
Date.prototype.getHours.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getHours.call({});              // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook