Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setUTCHours

Jak zmienić godzinę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCHours(hour)
Date.prototype.setUTCHours(hour, min)
Date.prototype.setUTCHours(hour, min, sec)
Date.prototype.setUTCHours(hour, min, sec, ms)
Parametry:
Number hour - godzina z zakresu 0...23
Number min - minuta z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMinutes())
Number sec - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCSeconds())
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową godzinę oraz ewentualnie minutę, sekundę i milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę. Wartość 24, podana jako hour, oznacza północ następnego dnia, 25 - godzina pierwsza w nocy następnego dnia itd.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCHours(12, 15, 0, 500);                 // -17655018299500
x;                                             // new Date("1410-07-15T14:15:00.500+02:00")
x.setUTCHours(25);                             // -17654971499500
x;                                             // new Date("1410-07-16T03:15:00.500+02:00")
x.setUTCHours(-2);                             // -17654982299500
x;                                             // new Date("1410-07-16T00:15:00.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCHours.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCHours.call({}, 0);        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook