Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getDay

Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty?

Date.prototype.getDay()
Wartość:
Number - dzień tygodnia z zakresu od 0 (niedziela) do 6 (sobota) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień tygodnia z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej.

Podkreślam, że zliczanie dni tygodnia rozpoczyna się tutaj nie od poniedziałku, lecz od niedzieli (która ma numer 0).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getDay(); // 0 (niedziela)
 
new Date(NaN).getDay();                      // NaN
 
Date.prototype.getDay.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getDay.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getDay.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getDay.call("");              // TypeError
Date.prototype.getDay.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getDay.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook