Przejdź do treści

Date.prototype - JS

getDay

Jak pobrać dzień tygodnia z podanej daty?

Date.prototype.getDay()
Wartość:
Number - dzień tygodnia z zakresu od 0 (niedziela) do 6 (sobota) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień tygodnia z obiektu daty i czasu, przeliczony do lokalnej strefy czasowej.

Podkreślam, że zliczanie dni tygodnia rozpoczyna się tutaj nie od poniedziałku, lecz od niedzieli (która ma numer 0).

Aby pobrać dzień miesiąca, użyj funkcji Date.prototype.getDate.

Przykład Date.prototype.getDay

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getDay(); // 0 (niedziela)
 
new Date(NaN).getDay();                      // NaN
 
Date.prototype.getDay.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getDay.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getDay.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getDay.call("");              // TypeError
Date.prototype.getDay.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getDay.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook