Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setUTCFullYear

Jak zmienić rok w podanej dacie, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCFullYear(year)
Date.prototype.setUTCFullYear(year, month)
Date.prototype.setUTCFullYear(year, month, date)
Parametry:
Number year - rok
Number month - miesiąc z zakresu 0...11 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMonth())
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31 (domyślnie: wartość Date.prototype.getDate())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy rok oraz ewentualnie miesiąc i dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podawanie wartości ujemnych.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setUTCFullYear(2000, 0, 1);                     // 946764000000
x;                                                // new Date("2000-01-01T23:00:00.000+01:00")
 
Date.prototype.setUTCFullYear.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCFullYear.call({}, 0);        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook