Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getUTCMinutes

Jak pobrać minutę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCMinutes()
Wartość:
Number - minuta (0...59) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową minutę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład Date.prototype.getUTCMinutes

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCMinutes(); // 30
 
new Date(NaN).getUTCMinutes();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCMinutes.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCMinutes.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook