Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getSeconds

Jak pobrać sekundę z podanej daty?

Date.prototype.getSeconds()
Wartość:
Number - sekunda (0...59) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową sekundę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do lokalnej strefy czasowej.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59+02:00").getSeconds(); // 59
 
new Date(NaN).getSeconds();                         // NaN
 
Date.prototype.getSeconds.call(null);               // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call(undefined);          // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call(0);                  // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call("");                 // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call("2000");             // TypeError
Date.prototype.getSeconds.call({});                 // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook