Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setDate

Jak zmienić dzień miesiąca w podanej dacie?

Date.prototype.setDate(date)
Parametry:
Number date - dzień miesiąca z zakresu 0...31
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbowy dzień miesiąca w obiekcie daty i czasu, określony w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę, uwzględniając nawet lata przestępne.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T00:00:00.000+02:00");
x.setDate(16);                             // -17654983200000
x;                                         // new Date("1410-07-16T00:00:00.000+02:00")
x.setDate(32);                             // -17653600800000
x;                                         // new Date("1410-08-01T00:00:00.000+02:00")
x.setDate(-2);                             // -17653860000000
x;                                         // new Date("1410-07-29T00:00:00.000+02:00")
 
Date.prototype.setDate.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setDate.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setDate.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setDate.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setDate.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setDate.call({}, 0);        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook