Przejdź do treści

Date.prototype - JS

setHours

Jak zmienić godzinę w podanej dacie?

Date.prototype.setHours(hour)
Date.prototype.setHours(hour, min)
Date.prototype.setHours(hour, min, sec)
Date.prototype.setHours(hour, min, sec, ms)
Parametry:
Number hour - godzina z zakresu 0...23
Number min - minuta z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMinutes())
Number sec - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: wartość Date.prototype.getSeconds())
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową godzinę oraz ewentualnie minutę, sekundę i milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w lokalnej strefie czasowej. Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę. Wartość 24, podana jako hour, oznacza północ następnego dnia, 25 - godzina pierwsza w nocy następnego dnia itd.

Przykład Date.prototype.setHours

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setHours(12, 15, 0, 500);                 // -17655025499500
x;                                          // new Date("1410-07-15T12:15:00.500+02:00")
x.setHours(25);                             // -17654978699500
x;                                          // new Date("1410-07-16T01:15:00.500+02:00")
x.setHours(-2);                             // -17654989499500
x;                                          // new Date("1410-07-15T22:15:00.500+02:00")
 
Date.prototype.setHours.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setHours.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setHours.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setHours.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setHours.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setHours.call({}, 0);        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook