Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setUTCSeconds

Jak zmienić sekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCSeconds(sec)
Date.prototype.setUTCSeconds(sec, ms)
Parametry:
Number sec - sekunda z zakresu 0...59
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: wartość Date.prototype.getUTCMilliseconds())
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową sekundę oraz ewentualnie milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCSeconds(0, 500);                         // -17655020999500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:30:00.500+02:00")
x.setUTCSeconds(90);                             // -17655020909500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:31:30.500+02:00")
x.setUTCSeconds(-30);                            // -17655020969500
x;                                               // new Date("1410-07-15T13:30:30.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCSeconds.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCSeconds.call({}, 0);        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook