Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getMilliseconds

Jak pobrać milisekundę z podanej daty?

Date.prototype.getMilliseconds()
Wartość:
Number - milisekunda (0...999) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową milisekundę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do lokalnej strefy czasowej.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00").getMilliseconds(); // 500
 
new Date(NaN).getMilliseconds();                             // NaN
 
Date.prototype.getMilliseconds.call(null);                   // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call(undefined);              // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call(0);                      // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call("");                     // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call("2000");                 // TypeError
Date.prototype.getMilliseconds.call({});                     // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook