Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

BASE

Określa adres bazowy dokumentu, względem którego budowane będą inne adresy odnośników na stronie. Musi znajdować się w sekcji HEAD.

Atrybuty:
HREF="adres"
Określa absolutny adres, według którego będą tworzone adresy względne
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
  • _blank - załadowanie do nowego okna
  • _parent - do ramki nadrzędnej
  • _self - do tej samej, w której znajduje się element
  • _top - do pełnego, oryginalnego okna
Zdarzenia:

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook