Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

Wstęp

Poniżej znajdziesz opis wszystkich znaczników i ich atrybutów według oryginalnej specyfikacji HTML 4.01, opracowanej przez organizację W3C. Całe to zestawienie zostało napisane w następujący sposób:

 • Opis każdego znacznika rozpoczyna się od jego nazwy.
 • Potem krótkie wytłumaczenie znaczenia i roli, jaką spełnia.
 • Dalej wszystkie atrybuty (w kolejności alfabetycznej). Nie każdy atrybut musi zostać użyty (można nawet nie używać żadnych). Dodatkowo kolejność ich wpisywania jest dowolna.
 • Następnie znajduje się spis generowanych przez element zdarzeń.
 • Informacja o konieczności (bądź nie) umieszczania znacznika otwierającego oraz zamykającego.
 • Sposób wyświetlania elementu:

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  w bloku (DIV)
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  w bloku (z interlinią)

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  lub

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXw liniiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przykład:

Znacznik B można wpisać następująco:

<b title="Tytuł" id="identyfikator">Tekst pogrubiony</b>
albo też:
<b>Tekst pogrubiony</b>

przy czym znacznik <b> jest otwierający, natomiast </b> - zamykający.

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook